Årsberetning 2023

Nyt Madagaskar-anlæg

I 2023 åbnede vi et helt nyt sammenhængende område dedikeret til Madagaskars unikke dyreliv. Anlægget rummer både et gennemgangsanlæg med lemurer og en stor voliere. For omkring 88 millioner år siden blev den store ø adskilt fra det afrikanske kontinent, og den efterfølgende isolation har betydet, at 80% af Madagaskars pattedyr kun findes her, det samme gælder for øens planteliv.

Derfor har det længe været et ønske for os at kunne præsentere et samlet område med dyr fra dette helt særlige sted på jorden, og vi er stolte over, at vi nu har et anlæg, der fungerer fantastisk godt for både dyr og publikum.

Anlægget er opført med støtte fra Melsen Fonden og designet, så de livlige lemurer har optimale betingelser for naturlig adfærd. Derfor er der rigeligt med klatremuligheder og steder, hvor de kan nyde solen eller søge læ og skygge.

Med det nye anlæg fik vi mulighed for at få sorte lemurer ind i vores dyresamling, og da de var godt etableret flyttede vi kattalemurerne fra deres oprindelige anlæg til det nye. Vi brugte god tid på introduktion – både dyrene imellem og til både det nye inde- og udeanlæg, og vi oplever nu nogle dyr som trives indbyrdes, bruger hele anlægget og fungerer godt i de nye omgivelser.

For publikum er det nu også en helt ny oplevelse at være helt tæt på dyrene i gennemgangsanlægget udenfor. Vi får ligeledes mange positive tilbagemeldinger på det indre anlæg, hvor gæsterne oplever dyrene om vinteren. Dette anlæg er indrettet med en tyk bund af sten, ler, barkflis og visne blade, der kan suge en masse vand og sørge for en høj luftfugtighed i anlægget, så det matcher lemurernes naturlige miljø. Bunden rummer også 10.000-vis af bænkebidere, cirka 10 kilo regnorme og tusindvis af bitte små springhaler, der fungerer som et lille rengøringshold i anlægget. Insekterne lever nemlig af foderrester og ekskrementer fra lemurerne.

Sidste del af Madagaskar-området er et anlæg til papyruslemurer, som står færdigt i løbet af 2024.

 

 

Aalborgs bedste Eventsted

Det var med stolthed, at vi for anden gang modtog prisen som 'Aalborgs Bedste Eventsted' til Aalborg Awards 2023.

Prisen er et stærkt signal om, at Aalborg Zoo er på rette vej i vores bestræbelser på at blive en helårsattraktion.

I 2023 fortsatte vi derfor traditionen med at gøre årets højtider til festlige begivenheder.

Uhyggelig Hyggelig Halloween

Efter første års store succes vendte Halloween tilbage - større og uhyggeligt meget sjovere end i 2022. 

Udover en overflod af (u)hyggelige dekorationer, masser af græskarhygge og en vrimmel af små krible-krabledyr, tilføjede vi to helt nye aktiviteter - ”Fiskernes Forbandelse” og ”Foderfabrikken”.

Vi fejrer Halloween på vores egen måde med dyrene i centrum, og man kunne derfor både blive klogere på elefanternes uhyggeligt store appetit og ditto efterladenskaber og gå tur på en stor og dyster kirkegård med fokus på tab af biodiversitet og dyrearter.

Jul i Zoo - Hvor magien begynder

Jul i Zoo 2023 bød på en række nyheder og forbedrede oplevelser, og det tiltrak et stort antal besøgende. Faktisk gav Jul i Zoo nogle af årets bedst besøgte dage. 

Med flere julelys, flere hyggelige juleboder og et stort eventprogram med underholdning for alle aldre, lykkedes det at skabe en magisk juleoplevelse for hele familien.

Vi ser det flotte besøgstal som et bevis på, at Jul i Zoo er blevet en fast tradition for mange nordjyske familier.

 

 

Strategi

Bevar Naturen

Aalborg Zoo er i en spændende udvikling, hvor strategi ”2021-2025 Bevar Naturen” også i 2023 satte retningen for, hvad vi skal stræbe efter at opnå. Strategiens mission og vision udgør et stærkt fundament for, hvordan vi aktivt forholder os til vores omverden og den vigtige rolle, som Aalborg Zoo spiller. Det gælder både som oplevelsespark og naturbevarende institution. Det er også en strategi, som understøtter Aalborg Zoos ambition om at realisere vores Masterplan 2030 for den fysiske udformning af haven.

 

Mission

Vi formidler viden om dyr og natur via vildt fascinerende oplevelser og bidrager til naturbevaring lokalt og globalt.

Vision

Vores vision for 2025 er at være en helårsattraktion, der tilbyder vildt fascinerende oplevelser til et årligt stigende antal gæster og er anerkendt for sin indsats for naturbevaring og bæredygtig udvikling. 

 

”Bevar Naturen” giver fortsat et fast pejlemærke for de aktiviteter og tiltag, der sikrer, at vi kan nå vores vision ved hele tiden at have fokus på høj faglighed, koordinering og blik for de indsatser, der vil styrke Aalborg Zoo som helårsattraktion med formidling af naturbevaring som en af de vigtigste opgaver.

Som en del af strategien arbejdes fortsat med vores brandmanifest for at fremme kommunikation af vores hovedbudskab: Naturen er den vildeste gave.

Verdensrummet

Som en del af vores intensiverede fokus på bæredygtighed åbnede vi i 2023 dørene til vores nye og farverige udstilling, Verdensrummet. En udstilling og et oplevelsesunivers, som på en involverende, inspirerende og kreativ måde sætter fokus på formidling og læring om FN’s Verdensmål.Udstillingen tog de besøgende med på en rejse gennem levende rum, hvor hvert rum repræsenterer udvalgte globale verdensmål. Vi har sat sanserne i fokus og inviterer den besøgende til blandt andet at skabe fantasifulde skyggedyr, bidrage til et interaktivt ønsketræ og lade sig betage af den tonstunge vindmølleinstallation, der står som en opsigtsvækkende portal henover havens ikoniske Bjørnemand.


Gennem Verdensrummet får man ikke blot en forståelse af de udvalgte verdensmål, men også inspiration til at omsætte dem til dagligdags handlinger. Udstillingen er skabt med det formål at motivere de besøgende til at gøre en indsats, og vi tror på, at små indsatser kan have betydelig indflydelse.

Verdensrummet er etableret ved hjælp af partnerskab med Siemens Games og støttet af Knud Højgårds Fond og Sydbank Fonden, og videreudvikles i 2024 med partnerskab med Himmerland Boligforening. 

 

 

Dyresamling 2023

 

 

Avlsprogrammer

Aalborg Zoo har i mange år deltaget i de etablerede avlsprogrammer inden for EAZA - European Association of Zoos and Aquaria. Ved at deltage i disse avlsprogrammer er vi med til at sikre, at bestandene i zoologiske haver til enhver tid har en høj genetisk diversitet, så de danner et sundt grundlag for de kommende generationer. Den genetiske diversitet er vigtig i arbejdet med genudsætning af dyr i den vilde natur. Uden den vil dyrene ikke kunne tilpasse sig ændringer i naturen over tid.

I disse år er EAZA ved at gennemgå alle dyrearter og deres rolle i de zoologiske anlæg fremover. Et arbejde, der sker i takt med, at der er kommet et bredere samarbejde på tværs af naturbevaringsorganisationer – både in-situ og ex-situ. Et godt og værdifuldt arbejde, som også understreger, at vi gennem samarbejde kan nå endnu længere i bevarelsen af de truede arter og deres habitater.

Ved udgangen af 2023 var Aalborg Zoo med i 31 europæiske avlssamarbejder og har desuden 6 arter, der bliver stambogsført og overvåget inden for EAZA.

I 2023 sendte Aalborg Zoo individer af flere arter til andre zoologiske haver for at indgå i avlen, og adskillige nye unger kom til verden.

Løveunger

I 2022 modtog Aalborg Zoo to asiatiske løvinder fra Edinburgh Zoo, og der gik ikke længe, før vores avlshan, Aakash, parrede sig med dem begge, og med godt resultat. I midten af juni 2023 var vi så heldige at få tre løveunger. Allerede i august måned fik vores anden hun fire unger, og vi kan nu glæde os over at have en stor og velfungerende løveflok.

Alle unger trives, og efter kønsbestemmelse kan vi konstatere, at vi har en han og seks hunner. Fra januar 2025 vil de være klar til at blive sendt ud til zoologiske haver i hele Europa og bidrage til avlsprogrammet for den kritisk truede art.

Egyptisk landskildpadde

Aalborg Zoo er det eneste sted i Danmark, der huser den egyptiske landskildpadde. Arten er kritisk truet og tæt på at være fuldstændig udryddet i naturen. Det har derfor længe været en ambition at yngle med skildpadderne, og efter at vi i 2023 ændrede forholdene for dem på en række punkter, lykkedes det endelig. I juli 2023 klækkede den første egyptiske landskildpadde i Aalborg Zoo, og et par måneder efter endnu en. Det var virkelig stort at se et positivt resultat af vores indsats, og vi er stolte af, at vi kan bidrage til avlen af den kritisk truede art.

Dværgoddere ynglede i nyt anlæg

Efter åbningen af vores nye orangutanganlæg i 2022 introducerede vi i august måned et par asiatiske dværgoddere til anlægget. De to arter i samme anlæg beriger hinanden med gensidig nysgerrighed, undren og aktivitet. Og i 2023 kom der endnu mere liv i anlægget, for i oktober måned fik odderne tre unger. De små mini-oddere er slet ikke til at stå for - heller ikke for hårdt prøvede dyrepassere, der har fået endnu mere oprydnings- og rengøringsarbejde efter de små rodehoveder.

Dværgflodhestunge

I november fik vi en dværgflodhestunge. Den lille hun kom til at hedde Nimba, som er navnet på et bjergmassiv, der ligger i Vestafrika mellem Liberia, Elfenbenskysten og Guinea, hvor dværgflodhesten lever.

Da der kun blev født få dværgflodheste i avlsprogrammet i 2023, var fødslen af den lille hun til stor glæde for både os og koordinatoren for arten i EAZA.

 

Giraffer til Europa

Avlen af giraffer i Aalborg Zoo har i mange år været yderst vellykket. Det betyder også, at vi sender mange giraffer ud af haven, og vores afkom er efterhånden spredt i hele Europa.

I juni fik vi en ny kalv. Det blev en hun, der kom til at hedde Lewyn – opkaldt efter den Black Mamba, der leder Bush Babies-programmet i Sydafrika, som Aalborg Zoo er medejer af.

I november sendte vi under stor pressebevågenhed vores tyrekalv Pixie til Kristiansand Zoo, for det er ikke hver dag, at der er en giraf med færgen til Norge.

Aflivning af elefant

2023 blev også året, hvor vi fik en elefant mindre i vores anlæg.

Helbredet hos vores ene hun-elefant, Bibi, var svækket, og hun var i tiltagende grad plaget af bivirkninger fra behandlingen af en kronisk sygdom. Bibi havde i en årrække haft perioder, hvor hun fik væskeansamlinger, såkaldte ødemer, under bugen. Uden behandling ville ødemerne være livstruende. Efter flere og grundige undersøgelser og med bistand fra udenlandske elefanteksperter kom Bibi derfor i behandling med binyrebarkhormon, og sammen med kosttilskud, regelmæssige bade og ekstra hudpleje har det i en periode forhindret, at hun udviklede ødemer. Men desværre har binyrebarkhormon en række bivirkninger, der efterhånden plagede Bibi i en sådan grad, at vi besluttede, at tiden for aflivning var kommet.

Beslutningen om aflivning blev truffet i samråd med avlskoordinatoren for afrikansk elefant.

Det var en svær beslutning, og der lå grundige overvejelser bag. Elefanter har en tydelig personlighed, og Bibi var en i særlig grad tolerant og samarbejdsvillig elefant, der sammen med vores to øvrige hun-elefanter har været en del af havens historie i mange år. Men afskeden med Bibi var en nødvendig beslutning, hvor hensynet til elefantens velfærd vejede tungest.

Vi har efterfølgende haft fokus på, at de to tilbageværende elefanter kom til at fungere godt uden Bibi. En proces, der tager tid.

 

 

 

Aalborg Zoo i verden

I samarbejde med eksterne parter arbejder Aalborg Zoo for naturbevaring flere steder i verden. I 2023 støttede vi med tæt på 600.000 kroner. Ud over at støtte økonomisk formidler vi om de enkelte projekter rundt om i haven. Gennem vores medlemskab i DAZA deltager vi endvidere i en arbejdsgruppe til samarbejde omkring nationale naturbevaringsprogrammer.

Transfrontier Africa

Aalborg Zoo er i særlig grad involveret i Transfrontier Africas arbejde - herunder Black Mamba APU og Bush Babies-programmet i Sydafrika.

Transfrontier Africa har fire hovedfunktioner:

Bekæmpelse af krybskytter
"Black Mamba APU" fungerer som naturreservatets forreste og vigtigste værn mod krybskytter og er verdens første kvindelige anti-krybskytteenhed. Black Mambas patruljerer dagligt området, observerer og indsamler snarer for at beskytte dyrelivet og melder ind ved mistænkelig aktivitet.

Wildlife Rescue
Transfrontier Africa koordinerer redningsaktioner for vilde dyr i reservatet.

 

Forskning
Transfrontier Africa fungerer som videnskabelig rådgiver for naturreservatet, så man kan læne sig op ad videnskabeligt dokumenterede afhandlinger, når der skal træffes afgørende beslutninger.

Uddannelse
De unge kvindelige rangers arbejder for at skabe forståelse for, at fordelene ved at beskytte og bevare dyrelivet er større end de mere kortsigtede gevinster ved krybskytteri. Det gør de gennem uddannelsesprogrammet "Bush Babies".

Black Mambas på patrulje i bushen

I 2022 spillede vi en afgørende rolle i forhold til at sikre programmernes fortsatte eksistens, da de stod til at miste deres støtte fra staten og dermed lønningerne til de 42 kvinder, der arbejder som Black Mambas.

Vi var med til at danne Black Mamba Alliance, et initiativ, hvor 11 anpartshavere i fællesskab sponserer lønningerne til Black Mambas og Bush Babies. Aalborg Zoo har tegnet sig for en andel, og det samme har Aalborg Zoos personale. Som medejer bliver man automatisk medlem af bestyrelsen, og arbejdet i 2023 har primært fokuseret på at finde en god arbejdsform for bestyrelsen, og vi begynder nu for alvor at drage nytte af hinanden og stå sammen om Black Mamba og Bush Babies arbejde.

I januar 2023 var Anette Sofie Warncke Nutzhorn, naturbevaringsansvarlig i Aalborg Zoo, og dyrepasser Paw Gosmer på et tre uger langt besøg ved projektet. Her blev der skabt en større forståelse for samarbejdet og ideer til, hvordan vi fortsat kan forbedre vores indsats.

I 2023 afholdt vi også en ”African Wildlife Night” – et særarrangement, hvor personalet arbejdede gratis. Entreindtægterne fra aftenen og et beløb, der normalt er afsat til julegaver, gik til at betale personalets andel i alliancen. Craig Spencer, CEO for Transfrontier Africa og ophavsmand til Black Mamba og Bush Babies, var på besøg og mødte gæsterne i haven og fortalte om projektet.

 

Donationer fra Aalborg Zoo overrækkes til Black Mambas

 

 

Projekt kirkeugle

Tilbage i 1960'erne var kirkeuglen en af Jyllands mest almindelige uglearter. Det er desværre ikke tilfældet i dag. Kirkeuglen, der er Danmarks mindste ynglende ugle, er nu en af de mest truede uglearter i Danmark, og den risikerer at forsvinde som hjemmehørende art, hvis ikke der gøres noget.

Kirkeuglen og dens tilbagegang har fået opmærksomhed fra flere kanter, og i 2020 blev der etableret en national arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, bestående af Landbrug & Fødevarer, DOF, DN, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund, med det formål at sikre et endnu større fokus på at redde kirkeuglen.

I et samarbejde mellem Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe, Aarhus Universitet og Aalborg Zoo gør man alt, hvad man kan, for at holde liv i de kirkeuglepar, der er tilbage i Danmark.

Resultaterne af indsatsen bliver monitoreret af forskere fra Aarhus Universitet, og Aalborg Zoo understøtter den nationale arbejdsgruppe ved at koordinere det lokale bevaringsarbejde for kirkeuglen.

Kirkeugleunge i Aalborg Zoo

 

Aalborg Zoo støtter desuden de akutte og midlertidige tiltag økonomisk for at opretholde, og forhåbentlig øge, den eksisterende bestand af kirkeugler i Danmark.

 

 

Wild Cats Conservation Alliance

Ved sumatratigerne i Aalborg Zoos rovdyrhus begyndte vi i 2018 en indsamling til Wild Cats Conservation Alliance, som arbejder i Kerinci Seblat Nationalpark på Sumatra.

De vilde dyr i området er presset af en række trusler i form af krybskytteri, etablering af veje, ulovlig minedrift samt rydning af skovområder.

De indsamlede penge går til retshåndhævelse samt undersøgelser via regelmæssige patruljer foretaget af Nationalparkens personale. Desuden ydes der hjælp ved konflikter mellem tigre og mennesker, som er stadig stigende i takt med befolkningstilvæksten. 

 

 

Formidling

Formidlingen i Aalborg Zoo har til formål at skabe gode oplevelser for vores gæster, samt give dem en større forståelse for naturbevaring og bevarelse af truede dyrearter. Også I 2023 har formidlingen i Aalborg Zoo haft fokus på at styrke fortællingen om Zoos rolle som naturbevarer, så vores formidling er i tråd med Zoos overordnede strategi. Under temaet har vi afholdt en række forskelligartede arrangementer inden for Zoos rammer, men har også flyttet dele af vores formidling ud af huset. Vi deltog blandt andet igen i 2023 med en stand på Naturmødet i Hirtshals.

I 2023 lavede vi et formidlingsprojekt til opførelsen af Aalborg Zoos nye Madagaskaranlæg. Projektet havde fokus på interaktiv formidling, hvor gæsterne på en involverende måde kunne lære mere om Madagaskar og dets fascinerende dyreliv.

 

Rekord i Skoletjenesten

2023 blev 9288 elever og lærere undervist i et af de 11 emner, Skoletjenesten udbyder. Tallet er stort set identisk med 2022 og dermed for andet år i træk det højeste antal underviste elever siden 2009.

Målsætningen for 2020-2025 er tilføjelse af mindst to nye oplæg og implementering af FN’s 17 verdensmål, da disse også spiller en vigtig rolle i Aalborg Zoos nye strategi. I 2023 udviklede vi i samarbejde med UCN et oplæg til Skoletjenesten, som tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål og Leg og Læring. Oplægget er klar til de første elever i 2024.

Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 er en fast del af Aalborg Zoos formidling og passer rigtigt godt ind i Aalborg Zoos overordnede strategi. Festivalen havde i 2023 deltagelse af flere af gymnasierne i Aalborg, samt UCN, AAU og Naturskolerne i Aalborg Kommune og blev besøgt af 11.272 Zoo-gæster, heraf 6.522 børn og unge fra nordjyske folkeskoler.

 

 

Forskning

Forskning er en vigtig del af Aalborg Zoos arbejde, og siden 2010 har vi haft officiel status som forskningsinstitution. Samme år indledte vi et samarbejde med Aalborg Universitet, der indebærer flere videnskabelige delemedarbejdere, et tæt samarbejde omkring specialestuderende, bachelor-studerende samt projektarbejde på flere semestre.

Den viden, som genereres om dyrene, kommer både dyrene i Zoo og de vildtlevende populationer til gode. Der forskes indenfor adfærdsbiologi, genetik, populationsbiologi samt sundhed. Forskningen indgår både som en del af det daglige arbejde med dyrene i Zoo og som planlagte studier. Desuden støtter Aalborg Zoo forskning økonomisk via Aalborg Zoo Conservation Foundation – AZCF og uddeler hvert år 150.000 kr. til støtte til projekter. Projekterne kvalificeres af et videnskabeligt panel bestående af forskere fra Aalborg og Aarhus Universiteter samt Aalborg Zoos eget videnskabelige personale.

 

 

Publikationer

Professor Cino Pertoldi og lektor Trine Hammer Jensen står bag en lang række adfærdsstudier i Aalborg Zoo. Cino Pertoldi har implementeret særlige statistiske beregninger for adfærdsobservationerne, også kaldet ”behavioral instability”.

I 2023 publicerede de studier af adfærd hos orangutanger, som var særligt interessante i relation til ombygningen af vores anlæg og modtagelsen af de to nye orangutanger.

Cino Pertoldi har i 2023 endvidere publiceret artikler om genetiske og populationsbiologiske studier af mårdyr, ræve, amfibier samt interessante drone-, vindmølle- og corona-studier. Trine Hammer Jensen har blandt andet skrevet et bogkapitel til Fowler’s Zoo and Wildlife Medicine om fugleinfluenza samt bidraget til to artikler om rød panda amdovirus og visenters parasitbyrde.

Internationale forskningsbidrag

Når vi bedøver dyr, for eksempel i forbindelse med sundhedsundersøgelser, transport eller lignende, tages blodprøver og eventuelt andet materiale til EAZA’s biobank. Dette materiale kan derefter bruges af forskere i hele verden til studier af sygdomme, genetik mv.

Vi sender ligeledes prøver og organer til aktuelle forskningsprojekter på universiteter og i andre zoologiske haver rundt om i verden. På den måde kan vi bidrage til forståelsen af sygdomme, fysiologiske sammenhænge, genetiske relationer og dermed bevarelsen af arter.

Der foretages en stor mængde undersøgelser og projekter i EAZA-regi med fokus på fodring, sygdomme, anlæg, berigelse og anlægsdesign. Disse undersøgelser deltager vi i, og vi kan på den måde være med til at sikre en løbende forbedring af det daglige management af dyr i zoologiske haver. Ligeledes videregiver vi vores oplysninger i dyreregistreringsprogrammet ZIMS-Species 360 til avlsprogrammer og andre relevante personer, som kan gøre brug af det.

 

 

Grønlandsprojekt

Som den første zoologiske have i verden arbejder Aalborg Zoo sammen med AAU på at skaffe finansieringen til en afdeling, der alene har fokus på Grønland. Som en del af projektet skal der etableres en forskningsstation, hvorfra der meget synligt kan formidles feltforskning og andre  fællesaktiviteter med AAU, herunder ansættelse af ph.d.-studerende, afholdelse af workshops med videre. 

 

 

Bæredygtig drift

Aalborg Zoos mission er at formidle viden om dyr og natur via vildt fascinerende oplevelser og bidrage til naturbevaring lokalt og globalt og ved at bidrage til bevaring af dyrearter og deres levesteder gennem avlssamarbejde, forskning og formidling. Implicit i dette ligger, at der tages størst muligt hensyn til det omgivende miljø, netop som et levested for den fauna vi ønsker at bevare. Aalborg Zoo arbejder med miljø på flere måder.

Vi har kontinuerligt fokus på at reducere vores forbrug af naturlige ressourcer som energi, især vand, varme og el. Gennem affaldssortering bidrager vi til genanvendelse af materialer, og i materiale- og fodervalg vælger vi lokalt, bæredygtigt og økologisk, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

Et naturligt skridt på rejsen mod at reducere vores klimaaftryk er at undersøge mulighederne for at anvende og producere grøn strøm. Derfor nedsatte vi i 2023 en arbejdsgruppe, der skal afdække forskellige muligheder med udgangspunkt i havens arealer. Arbejdet er støttet med et tilskud på 500.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til energiforbedrende tiltag på institutioner på Kulturministeriets område og fortsættes i 2024. 

Miljøcertificering

I 1999 blev Aalborg Zoo miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001, som den første zoologiske have i verden.

De 24 år med et velfungerende miljøledelsessystem betyder, at medarbejderne har arbejdsgange og procedurer helt inde under huden, så både sikkerhed og miljøbevidsthed er en naturlig og integreret del af vores hverdag.

I 2023 påbegyndte vi arbejdet med Green Attraction-certificering. Det er planen, at miljøcertificeringen efter ISO 14001 opsiges, men at vi bevarer arbejdsmiljøcertificeringen efter ISO 45001, da Green Attraction-certificeringen ikke omhandler arbejdsmiljø.

 

 

Nøgletal 2023

449.625 besøgende

Indtægtsfordeling

 • Billetindtægter 47,6%
 • Offentlige tilskud 26,6%
 • ZooShop og spisesteder 20,0%
 • Sponsorer 4,4%
 • Øvrige 1,4%


Udgiftsfordeling

 • Drift og service 24,5%
 • Spisesteder og butik 20,6%
 • Zoologi- og formidlingsafdeling 21,6%
 • Salgs- og kommunikationsafdeling 14,3%
 • Finansiering/afskrivning 12,5%
 • Øvrige 6,6%
 • Ekstraordinære udgifter 0,0%