Hvad er Aalborg Zoos mission?

Vi formidler viden om dyr og natur via vildt fascinerende oplevelser og bidrager til naturbevaring lokalt og globalt.

Hvad er Aalborg Zoos vision?

Vores vision for 2025 er at være en helårsattraktion, der tilbyder vildt fascinerende oplevelser til et årligt stigende antal gæster og er anerkendt for sin indsats for naturbevaring og bæredygtig udvikling. 

 

 

Vi arbejder for at bevare naturen

Arbejdet med naturbevaring er vores vigtigste og fornemste opgave og fokuserer på fem områder.

Gennem et unikt dyrehold tilpasset en by-zoo med tidssvarende, tematiserede anlæg og vedkommende oplevelsesdesign giver vi fascinerende og engagerende oplevelser til vores gæster. 

Naturen er den vildeste gave. Gennem engageret formidling deler vi vores viden, værdier og naturglæde og inspirerer vores gæster til at gøre en indsats og forskel til gavn for naturen lokalt og globalt. 

Vi bygger videre på vores særlige forpligtelse som verdens første miljø-certificerede Zoo (1999). Derfor har vi bæredygtighed og indfrielse af FN’s Verdensmål som ledetråd i alle dele af den daglige drift.

Gennem engagement i naturbevaringsprojekter i ind- og udland skaber vi forbindelse mellem Zoo og naturen, og vi medvirker til, at projekterne bliver forankret lokalt og der skabes globalt kendskab. Med vores medvirken i avlsprogrammer for truede dyrearter er vi med til at sikre genetisk diversitet til fremtidige bestande.

Som international forskningsinstitution indsamler og deler vi viden for at styrke indsatsen for truede dyrearter. Vi arbejder tæt sammen med Aalborg Universitet og nationale og internationale zoologiske og veterinære organisationer. Vi formidler forskningen til vores gæster, så de får indsigt i denne del af Zoos arbejde.