Legatuddelinger

Legater 2024

 • Lyddetektorer til bachelorprojekt om ulvene i Lille Vildmose. Johanne Holm Jacobsen (Aalborg Universitet)
 • eDNA fra Sydafrikas top-prædatorer. Josefine Fly Larsen, Stine Ellegård Sortemos (Aalborg Universitet)
 • Energibehov hos Grønlandske Slædehunde. Aske Haulund Elkær, Carlo Cornelis van Sas (København Universitet)
 • Laboratorieudstyr til Transfrontier Africa, Balule, Sydafrika. Nadieh de Jonge, Trine Hammer Jensen ( Aalborg Universitet)

Legater 2023

 • Rovdyr identifikation med machine learning teknik. Katrine Møller-Lassesen, Esther Enevoldsen (Aalborg Universitet)
 • Myzus persicae bekæmpelse. Katrine Bitsch Thomsen (Aalborg Universitet)
 • Tilpasninger til klimaforandringer i planter og dyr i det arktiske, terrestriske miljø. Sara Nørris Christoffersen (Aalborg Universitet)
 • Luftbåren eDNA til monitering af konserveringsrelevante arter. Nete Helt Zielke, Louise Spanggaard Jakobsen (Aalborg Universitet)
 • Fødenicheoverlap mellem mårdyr i kulturlandskabet. Hanne Lyngholm Larsen (Aalborg Universitet)
 • Ancient DNA i ler fra vævevægte i vikingetiden. Zuzanna Stachowiak (Aalborg Universitet)

Legater 2022

 • Ancient DNA i ler fra mumiekaronnage (Stine Kartenskov Østergaard, Anne Haslund Hansen (NatMus), Troels Pank Arbøll (Oxford Universitet), Sophie Lund Rasmussen (Oxford Universitet), Cino Pertoldi (Aalborg Universitet), og Jeppe Lund Nielsen (Aalborg Universitet))
 • Diet of wolves (Canis lupus) in Denmark based on DNA metabarcoding and microscopic analysis of scats (Ida C. Christensen, Aalborg Universitet)

 • Nanopore sequencing for marine turtle population genetics (Emil Aarre Sørensen, Aalborg Universitet)
 • Undersøgelse af muligheder og begrænsninger ved brug af dronefotografering til individoptælling af harer samt naturvurdering og individregistrering generelt (Peter Povlsen, Aalborg universitet)
 • Tilpasninger til klimaforandringer i planter og dyr i det arktiske, terrestriske miljø (Sara Nørris Christoffersen, Aalborg Universitet)
 • Molekylære analyser til at identificere sammensætningen af den europæriske odders diæt (Natasha Lizette Lundt, Aalborg Universitet)

Legater 2021

 • En undersøgelse af fødevalget samt parasitbelastningen hos tre forskellige populationer af Europæisk bison (Christinna Herskind, Aalborg Universitet)
 • Hasselmusens føde- og habitatvalg i Danmark (Heidi Holm Hansen, Sara Sofie Bertelsen, Allborg Universitet)
 • Using portable nanopore sequencing to uncover population structure in endangered sea turtles (Francesca Angela Lioce, Aalborg Universitet)
 • Adfærdsobservationer på afrikanske vildhunde, Lycaon pictus (Emilie M. Walther, Peter K. Kyed, Mikkel T. Gudmann, Aalborg Universitet)
 • Test af det virtuelle indhegningssystem NOFENCE (Adam Trige-Esbensen, Andreas Hein Korsgaard, David Coquelle, Magnus Fjord Aaser, Søren Krabbe Staahltoft, Aalborg Universitet)
 • Adfærd hos girafferne i Aalborg Zoo (Katrine Møller-Lassesen, Stine Ellegård Jensen, Ninna Larsen, Rune Bach Holmegaard, Esther Magdalene Ellersgaard Enevoldsen, Oliver Emil Søndergård Gert, Aalborg Universitet)
 • Elefanters aktivitet om natten (Annika Fugl, Sissel Lindberg, Josefine Fly Larsen, Aalborg Universitet)
 • NOFENCE (Anne Cathrine Linder, Aalborg Universitet)
 • Bioacoustic monitoring of wolves (Line Østergaard Jensen, Aalborg Universitet)

Legater 2020

 • Brug af eDNA til at opspore flere paddearter på en gang (Anne Katrine Svenningsen, Aalborg Universitet)
 • Undersøgelse af terrestriske invertebrater i bæver påvirkede ådale med henblik på biomasse og taksonomisk diversitet af makronatsværmere (Christian Ettrup Ransborg, Aalborg Universitet)
 • Er arktiske insekter truet af stigende temperaturer? (Natasja Krog Noer, Aalborg Universitet)
 • Ny viden inden for smertestillende af Sumatra tigre (Camilla Weje Hangstrup, Ditte Grønnegaard Lauridsen, Michelle Nielsen, Sarah Vernersen Hentzen, Aalborg Universitet)
 • Intelligent camera system to collect and analyze behavioral data of zoo animals (Anne Cathrine Linder, Aalborg Universitet)
 • Bevaring og betydning af mikrobiomet i torsk fanget ved Danmark, Norge, Færøerne og Grønland (René Worup Rørbæk, Tobias Astell Andersen, Kasper Iversen Weidick, Aalborg Universitet)
 • Monitering af ulve med akustisk udstyr (Hanne Lyngholm Larsen, Aalborg Universitet)
 • Giraf behavior at Aalborg Zoo (Katrine Møller-Lassesen, Bertram Brix Kjelgaard, Stine Ellegård Jensen, Ninna Larsen, Anne Katrine Leth Berthelsen, Patrick Urup, Aalborg Universitet)
 • Prævalens af patogene mikroorganismer I forbindelse med tarmen hos den danske Agerhumle (Bombi pascuorum) og tarmfloras betydning derpå, samt påvirkning af kuldetolerance (Morten Hansen, Aalborg Universitet)
 • Development of novel antimicrobial coatings with applications for animal production and Zoos' sanitary security (Ivan Skaarup Bjerregaard, Aalborg Universitet)

Legater 2019

 • Amount of mercury (Hg) found in Eurasian otters (Miriam Dibbern, Copenhagen University)
 • A thromboelastographic study on antemortem, postmortem and in vitro lipopolysaccharide inoculated whole blood in crocodilians (Rune Lizard, Kasper Alvarez, Copenhagen University)
 • Ny brug af teknologi til monitorering af spatial positionering hos fugle (Johan Henrik Funder Castenschiold, Aalborg Universitet)
 • A multi-omics approach to reconstruct the impact of human activities on the Alpine chamois (Rupicapra rupicapra) (Francesca Angela Lioce, Aalborg Universitet)
 • Undersøgelse af kviksølv i oddere i Danmark (Miriam Dibbern, Morten Elmeros, Christian Sonne og Rune Dietz)
 • Seks års udvikling i genetisk variation i de ti danske delpopulationer af den truede sommerfugleart Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) (Laura Skrubbeltrang Hansen, Aalborg Universitet)
 • Genetiske undersøgelser af danske pindsvin (Sophie Lund Rasmussen, Syddansk Universitet)

Legater 2018

 • Udvikling af ny molekylær metode til pre-screening af fækale prøver (Trine Sørensen og Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet)
 • Publikums påvirkning på adfærden af Macropus giganteus tasmaniensis og Macropus rufogriseus i Aalborg Zoo (Hanne Lyngholm Larsen, Martin Engaard Kristensen, Morten Hansen, Kenneth Gjedde, Julie Vester, Sidsel Koggersbøl Skadborg, Aalborg Universitet)
 • Identificering og bevaring af mikrobiomer i Arktiske miljøer (Hans-Christian Fjeldsø Greve, Aalborg Universitet)
 • Hybridization as a tool for rescuing threatened populations – exemplified by Eastern Barred Bandicoot (Natasja Noer, Aalborg Universitet)

Legater 2017

 • Mårhundens pres på sjældne arter (Sofie Ørts Bahlke, København Universitet)
 • Investigation of the distribution of Anserinae through assessment of avoidance distance to landscape structures, analysis of fecal cortisol metabolite on foraging sites, and GPS tracking (Rune Møller Kallehauge og Mads Bech-Hansen, Aalborg Universitet)
 • Sammeligning af mikrobiomer fra pattedyr i fangeskab og deres vilde slætninge (Nadieh de Jonge, Aalborg Universitet)
 • Rewilding af vilde heste i Mols Bjerge (Marie Hagstrup, Aalborg Universitet)
 • Fænotypisk plasticitet og underliggende molekylære mekanismer i forbindelse med varmestress hos den grønlandske frøtæge N. groenlandicus (Jannik Mørk Skovgaard Lauritzen og Mathias Hamann Sørensen, Aalborg Universitet)

Anden legatuddeling 2016

 • Vindmøller ­ et gammelt problem, som bliver større og større (Julie Østergaard Markussen, Mads Krogh Ørtved)
 • Ændring af Mikrobiel flora ved translokation af Elge fra Danmark til Sverige (Mark Holm Larsen, Speciale studerende, Biologi - AAU)
 • Does contraceptive rods affect the behaviour of African lions (Panthera leo leo) in captivity? (Anne Lucia N. Jansen Aarhus Universitet)

Første legatuddeling 2016

 • Bog om: ”Nordens kloge kragefugle" (Sussie Pagh, Forfatter og medejer af Naturforlaget)
 • Exploring landscape connectivity with genome-wode profiles: how does genetic structure in romanian woles contribute to the divergence between carpathian and dinaric-balkan population? (Helena Sif Ericson og Astrid Vik Strønen, Aalborg Universitet)
 • Integrating population viability analysis, genimics and spatial data using the european population of little owl athene noctua as a model species (Line Holm Andersen, Aarhus Universitet)
 • Evalution of the house fly musca domestica as potential vectors of pathogenic bacteria between humans, domestic and wild animal (Tibebu Alemu og Temesgen Alemneh Yimanie)
 • The drivers of elephant damage on individual trees (Emma Fitzmaurice Vestergaard, Aarhus Universitet)
 • African swine fever, the sus scrofa evolutionary genomic response (Ettore Randi, Aalborg Universitet)
 • Length and weight relationship of the northern shrimp (pandalus borealis) based on developmental stages, sex, temperatures and depths! (Rasmus Ejbye-Ernst, Aalborg Universitet)
 • Marint affald i Grønland (Trine Skovgaard Kirkfeldt, Aalborg Universitet)

Anden legatuddeling 2015

 • Specialeprojekt om fødegrundlag samt saltvandstolerance hos den truede snæbel (Coregonus oxyrinchus) (Søren Nøhr Thomsen)
 • Bevarelse af pindsvin (Sophie Lund Rasmussen)
 • Projekt om kappebavianerne i Aalborg Zoo (Didde Lindholm Jürgensen, Josefine Vestergaard Holm, Kim Rath Kofoed, Marie Hagstrup, Mia Hvillum)
 • Helbreds- og fitnesstendenser hos truede dyr af mårfamilien (Thea Fynbo)
 • Vandringsmønstre, migrationshastigheder og prædationstryk hos snæbel populationen i Vidåsystemet (Morten Hertz)
 • Mikrobiomdiversitet hos hedepletvinge i Danmark (Nanna R. Lauridssen)

Første legatuddeling 2015

 • Kortlægning af den udryddelsestruede snæbels vandringsmønstre og opholdssteder i Vidå systemet (Jacob Vinde, Aalborg Universitet)
 • Biologiske 'interaktioner' meller 'palmer' og 'primater' (Line Beck Thostrup, Aarhus Universitet)
 • Taxonomy, phylogeography and SNPs identifications of Scandinavian Owls: a multiple approach applied to conservation (Ettore Randi, Aalborg Universitet)
 • Projekt kirkeugle (Jens Sigsgaard, Aalborg Zoo)