Seksbåndet bæltedyr

Seksbåndet bæltedyr

Der findes 20 arter af bæltedyr, som lever spredt ud over Sydamerika, og det største nulevende bæltedyr er kæmpebæltedyret, som kan blive op til 1,5 meter langt. Den mindste repræsentant for familien er dværgbæltedyret, der kun bliver 15 centimeter langt.

Bæltedyr tilhører sammen med myresluger og dovendyr en meget gammel gruppe af pattedyr, som kaldes gumlere.

Bæltedyret er det eneste pattedyr, som bærer panser, men panseret beskytter ikke mod rovdyr. En hund kan for eksempel nemt bide gennem panseret og dræbe det. Et bæltedyr, som føler sig truet, vil straks flygte ind i det nærmeste tætte krat. Her beskytter panseret dyret, som derved kan slippe væk fra fjender.

Indianerne i Amazonregnskoven dræber og spiser bæltedyr.
Bæltedyr kan være både dag- og nataktive, og de roder i jorden med deres snude og bruger den veludviklede lugtesans til at snuse sig frem til føde. Et bæltedyr kan spise op mod 100 kilo insekter på et år.

Bæltedyret har i flere områder tilpasset sig menneskets levevis og er god til at finde føde i skraldespande og private haver.

Hanner og hunner lever adskilt og er kun sammen for at parre sig.

  • Udbredelse: Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay, Surinam og Uruguay
  • Bestand: Stabil
  • Vægt: 3-8 kilo
  • Kropslængde: 40-50 centimeter
  • Halelængde: 10-20 centimeter
  • Kønsmoden: Efter 9 måneder
  • Drægtighed: 60-64 dage
  • Antal unger: 1-3 unger
  • Føde: Insekter, padder, krybdyr, orme, æg, ådsler, rødder og frugt
  • Levealder: 10-15 år