Østlig grå kæmpekænguru

Østlig grå kæmpekænguru

Lever i flokke, der ofte er familiegrupper.

Den grå kæmpekænguru er den næststørste af alle kænguruarter. Rød kæmpekænguru er den største.

Opmålinger har vist, at den grå kæmpekænguru kan hoppe op til 13,5 meter, og den kan over korte stræk nå op på 65 kilometer i timen.

Kænguruen er ikke drøvtygger, selvom den har mange ligheder med disse, og Australske bønder har store problemer med at holde kænguruer væk fra græsningsarealer til får og kvæg.

Mange kænguruer bliver hvert år dræbt i trafikken.

  • Udbredelse: På græssletter og i åben skov i det østlige Australien
  • Bestand: Ikke truet
  • Vægt: Hanner: Op til 54 kilo. Hunner: Op til 27 kilo
  • Højde: Op til 2 meter
  • Kropslængde: Hanner: 52-122 cm. Hunner: 52-93 cm.
  • Kønsmoden: Fra 18-24-månedersalderen
  • Drægtighed: 29-38 dage. Ungen begynder at forlade pungen efter cirka 190 dage
  • Antal unger: En
  • Føde: Græs buske og blade
  • Levealder: Op til 20 år