Afrikansk vildhund

Afrikansk vildhund

Vildhunde lever i flokke, som normalt består af 6-20 dyr. I hver flok er der en dominerende han og hun. Der er ikke nogen yderligere rangorden i flokken. De tilbringer det meste af dagen i huler, som de normalt overtager fra andre gravende dyr. Tidligt om morgenen eller om aftenen begiver nogle af flokkens medlemmer sig ud på jagt.

Vildhunde drikker sjældent vand, da de normalt får væske nok fra byttedyrenes blod og kropsvæsker.
Når de voksne har været på jagt og kommer tilbage til flokken, gylper de kød op til ungerne og de voksne der ikke deltog i jagten.

Vildhunde strejfer normalt omkring og slår sig først ned, når alfa hunnen i flokken får unger. Når dette sker opretter de et territorium, som de forsvarer.

Vildhunde forveksles ofte med hyæner - vildhunden optræder endda også under navnet hyænehund på dansk. De to har ikke ret meget med hinanden at gøre. Vildhunden tilhører hundefamilien, mens hyænerne tilhører hyænefamilien.

 • Udbredelse: På græssletter og savanneområder i Afrika – Botswana, Cameroun, Den
 • Centralafrikanske Republik, Tchad, Etiopien, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Senegal,Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe
 • Bestand: Antallet er faldet drastisk. Inddragelse af levesteder til landbrug, jagt, forfølgelse og trafikdrab er alle medvirkende årsager til hyænehundens tilbagegang
 • Vægt: 18-36 kg
 • Skulderhøjde: 75 cm
 • Kropslængde: 75-110 cm
 • Halelængde: 30-41 cm
 • Kønsmoden: 12-18 måneder. Får dog normalt først unger noget senere
 • Drægtighed: 72 dage
 • Antal unger: 2-20 hvalpe pr. kuld
 • Føde: Mellemstore pattedyr som f.eks. Thomsons gazelle, zebra, antiloper, gnuer og til tider også husdyr
 • Levealder: 6-10 år i naturen. I fangenskab 8-12 år