LUK
Lille nandu Rhea pennata
Udbredelse: Den sydamerikanske pampas i Brasilien, Bolivia, Paraguay, Uruguay og Argentina.
Højde: Ca. 160 cm.
Vægt: 20-25 kg.
Formering: I parringssæsonen dominerer hannen et harem på 2-12 hunner. Efter parring bygger hannen en fælles rede, som benyttes af hunnerne. Hannen står for udrugning og yngelplejen, indtil kyllingerne kan klare sig selv efter ca. 6 måneder.
Rugeperiode: 29-43 dage.
Antal æg: Hver hun i et harem lægger 5-10 æg i en fælles rede, der typisk indeholder 50-60 æg.
Føde: Urter, græs, frø og rødder, men også insekter, øgler, slanger og frøer. 
Zoo-menu: Strudsepiller, frugt, grønt, vitamin- og kalktilskud.
Levetid: Normalt 10-15 år i naturen. Op til 30 år i zoo.
Social adfærd: Nanduen er et udpræget flokdyr, der udenfor yngletiden kan samles i flokke på over 100 dyr. I yngletiden danner nanduen derimod mindre grupper bestående af en ledende han og 2-12 hunner.
Status: Ikke truet. Nanduen er dog sårbar pga. indsamling af æg samt jagt for kødets skyld, og desuden har udnyttesen af pampaen til kvægdrift indskrænket levestederne for nanduen. 
Vidste du at:
  • Når nanduer er 1-1,5 år gamle, kan man se forskel på kønnet. Hanner bliver en smule større end hunnerne, og desuden vil hannerne være mørkere på halsen og den øverste del af ryggen i forhold til hunnerne.
  • Nanduen er den største af alle sydamerikanske fuglearter, og at den grundet sin høje vægt ikke kan flyve.
  • Nanduen bruger vingerne til at dreje skarpt fra side til side under flugt, til fremvisning for at tiltrække parringspartnere og til udrugning af æg.
  • Nanduen, som mange andre fugle, sluger mindre sten, der er med til at kværne føden i en såkaldt muskelmave kaldet kråsen. Da nanduer er tiltrukket af skinnende ting, kommer de i ind i mellem til at sluge genstande som glas og metal i stedet.