LUK
KapivarHydrochoerus hydrochaeris

Udbredelse: Sumpområder i Sydamerika – fra Panama til og med Arge
Kropslængde: 106-134 cm.
Skulderhøjde: 50-62 cm.
Vægt: Hanner: 35-64 kg. Hunner: 37-66 kg.
Kønsmoden: 18 måneder
Drægtighed: 150 dage
Antal unger: 2-7
Føde: Lever udelukkende af planter, som findes i, eller tæt ved vand.
Levetid: 5-10 år.
Social adfærd: Lever normalt i grupper, som består af en dominerende han, et par hunner samt nogle lavere rangerende hanner og et varierende antal unger. Hver gruppe har et territorium, som den dominerende han markerer med urin. Man kan også se hanner gå alene og forsøge at blive optaget i gruppen. Den dominerende han vil dog ofte jage sådanne hanner væk.
Status: Kapivaren bliver jaget hårdt af landmænd i visse leveområder, fordi den konkurrerer med landmændenes husdyr om maden - dvs. planter og græs. Det er én af grundene til, at der i Venezuela i 1968 blev indført regler om, hvor mange kapivarer der må dræbes hvert år. Hvis dette bliver overholdt, vil antallet forblive stabilt og kapivaren fortsat ikke være truet.

Vidste du at:

  • Kapivaren er verdens største gnaver.
  • Vand spiller en meget vigtig rolle i kapivarens liv. Den tilbringer morgenen på land og går derefter ned i vandet for at tilbringe de varme eftermiddagstimer der.
  • Kapivarens øjne, næse og ører sidder højt placeret på dens hoved, hvilket gør den i stand til at være næsten helt nedsænket i vand, men samtidig trække vejret, se og høre.
  • Ordet "kapivar" stammer fra et af indianersprogene i Sydamerika og betyder "græssets herre".
  • Kapivaren kan få unger året rundt, men de fleste parringer finder sted i maj måned, lige op til regntiden. Ungerne fødes i september og oktober måned.