LUK
BoergedCapra hircus boer
Udbredelse: Stammer fra Sydafrika og er derfor tilpasset et varmt og tørt klima, men findes i dag som husdyr over hele verden.
Skulderhøjde: ca. 60 cm.
Vægt: 90-135 kg. Hannen er størst.
Parringstid: Fra sensommer til tidlig vinter. I varmere områder, hvor dagene er længere, kan den parre hele året rundt.
Kønsmoden: 1 år.
Drægtighed: 5-6 mdr.
Antal unger: 1-3 kid, normalt 2.
Føde: Altædende, men især græs, busk- og urtevegetation.
Zoo-menu: Kraftfoder, friske grene, frugt og grønt.
Levetid: 15 år.
Social adfærd: Lever i flokke med hierarki.
Status: Ikke truet.
Vidste du at:
  • Boergeden oprindeligt stammer fra den vildtlevende bezoarged, som i dag er stamfar til mere end 400 forskellige gederacer.
  • Boergeden er fremavlet med henblik på at skabe en race med særlige eftertragtede egenskaber. Derfor betragtes boergeden i dag som den bedste kødproducent blandt de små drøvtyggere. Kødet fra boergeder er magert og finfibret, og kan i struktur sammenlignes med kalvekød og vildt.
  • Arten på trods af den menneskelige påvirkning har bevaret størstedelen af sin naturlige adfærd.