Global Tiger Day

Global Tiger Day

29. juni

Der findes i dag seks ud af oprindeligt ni forskellige tigerunderarter. I Aalborg Zoo har vi Sumatra tigeren, da denne bestand er kritisk truet. Den største trussel for tigeren er krybskytteri da dele fra tigre bruges til at fremstille naturmedicin, som sælges flere steder i Asien. Desuden forsvinder tigerens naturlige levesteder på grund af øget befolkningstilvækst, hvor deres leveområder ryddes til for eksempel bebyggelse, landbrug, plantager eller græsningsarealer til kvæg.

På Global Tiger Day kan du i Aalborg Zoo blive meget klogere på dette fantastiske dyr og hvad vi i Zoo gør, for at hjælpe de tigre, der er tilbage i naturen.

Program

Kl. 11.00-16.00

  • I rovdyrhuset kan du møde Zoos medarbejdere og høre mere om tigere samt hvordan Aalborg Zoo hjælper de tigre, der er tilbage i naturen.