Sumatra tiger

Sumatra tiger

Der findes i dag seks ud af oprindeligt ni forskellige tigerunderarter. De seks nulevende arter er: Sibirisk tiger, bengalsk tiger, indokinesisk tiger, sydkinesisk tiger, malaysisk tiger samt sumatratiger.

Sumatratigeren er verdens mindste nulevende tiger. Dens pels har en mørkere orange farve og dens striber sidder tættere end hos andre tiger-arter. Dette hjælper den med at kamuflere sig bedre i junglen.

Sumatratigerens leveområder har længe været under pres, og i dag er kun cirka en tredjedel af dens oprindelige leveområder på Sumatra beskyttet mod bebyggelse, landbrug og plantagebrug.
I dag er der mindre end 400 Sumatratigre tilbage i naturen.
Sumatratigeren lever alene, og hanner og hunner mødes kun for at parre sig.

  • Udbredelse: Bjergskov, lavlandsskov og sumpområder på øen Sumatra i Indonesien
  • Bestand: Kritisk truet. Den største trussel for tigeren er krybskytteri. Dele fra tigre bruges til at fremstille naturmedicin, som sælges flere steder i Asien. Desuden forsvinder tigerens naturlige levesteder på grund af øget befolkningstilvækst, hvor deres leveområder ryddes til for eksempel bebyggelse, landbrug, plantager eller græsningsarealer til kvæg.
  • Vægt: Han: 100-140 kilo. Hun: 75-110 kilo
  • Kropslængde: Han: 2,20-2,55 meter. Hun: 2,15-2,30 meter
  • Kønsmoden: Fra 3-5-årsalderen
  • Drægtighed: Cirka 100 dage
  • Antal unger: Normalt 2-4 unger
  • Føde: Især hjorte og vildsvin.
  • Zoo-menu: Lammekølle, hest, kanin, rotter, svinehjerter, og vitamin-mineralpulver
  • Levealder: 12-20 år. I zoologiske haver op til 26 år