Stor hokko

Stor hokko

Hokkoen er monogam og lever derfor i par og til tider i mindre familiegrupper med hannen som leder.

Den gule udvækst på basen af hannens næb svulmer op under ynglesæsonen, og gør ham mere attraktiv over for hunner.

Hokkoen er af natur meget aggressiv, og den kan finde på at tage kampen op med rovdyr, der er meget større end den selv for at beskytte sig selv og sine kyllinger.

  • Udbredelse: I fugtige skove og mangrover i Mellem- og Sydamerika.
  • Bestand: Truet. Arten er vidt udbredt, men har gennemgået en betydelig tilbagegang som følge af jagt og tab af levesteder. Den bliver i højere grad afhængig af overlevelse i beskyttede reservater og regnes i dag for at være en truet fugleart
  • Vægt: 3-5 kilo
  • Højde: Op til 93 centimeter
  • Forplantning: Stor hokko bygger sin rede af kviste og blade oppe i træerne, hvor hunnen normalt lægger to æg. Når æggene er klækket, går der kun omkring 20 dage, før ungerne kan flyve og forlader reden
  • Rugeperiode: Cirka 30 dage
  • Antal æg: Normalt to æg
  • Føde: Nedfaldsfrugt, bær, frø, mindre fugle og leddyr som for eksempel insekter
  • Zoo-menu: Melorm, frugt og grønt
  • Levealder: 24 år