Sort kaiman

Sort kaiman

Aalborg Zoo er den første zoologiske have i verden, hvor det er lykkedes at få sort kaiman til at yngle.

Dette skete den 2. februar 2013. Ikke mindre bemærkelsesværdigt var det, at æggene forinden var blevet lagt i en rede.

Arten er udryddelsestruet på grund af illegal jagt, da dens skind er meget eftertragtet, og arten har desuden svært ved at genetablere sig, da kaimaner først er kønsmodne 12 år efter de fødes. Det vurderes, at populationen er reduceret med 99 procent i løbet af det 20. århundrede.

I dag opdrættes sorte kaimaner på farme, hvilket har afhjulpet krybskytteriet, og desuden har farmene medvirket til genudsætning af voksne dyr til naturen.

Sorte kaimaner lever alene. Efter udklækning samler unger fra forskellige hunner sig ofte i grupper, som normalt beskyttes af den voksne hun, der er i nærheden.

Kaimaner og andre krokodiller sluger store sten dels for at forbedre fordøjelsen, men også for at ligge mere stabilt i vandet.

 • Udbredelse: Sump- og flodområder i Amazonasregnskoven
 • Bestand: Truet især på grund af jagt op gennem 40’erne til 70’erne. I nyere tid er begrænsning af levesteder blevet en ligeså stor trussel
 • Vægt: Han: 300 kilo. Hun: 100 kilo
  Kropslængde: Han: 5 meter. Hun: 4 meter
 • Parringstid: Ikke kendt med sikkerhed, men hunnen bygger rede fra september til december
 • Forplantning: Æglæggende og kønsmodne efter 12 år. Hunnen lægger cirka 40 æg. Udrugningen varer 2-3 måneder afhængig af temperaturen. Som mange andre krokodiller udviser sorte kaimaner yngelpleje
 • Rugeperiode: 93-96 dage
 • Antal æg: Antallet af æg varierer meget hos den sorte kaiman. Man har fundet reder med mellem 20-60 æg.
 • Føde: Sort kaiman lever af en lang række forskellige dyr såsom aber eller kapivarer samt forskellige fisk, fugle og krybdyr
 • Zoo-menu: Kaniner, rotter, ferskvandsfisk, duer, høns og rådyr
 • Levealder: Cirka 70 år