Rothschild giraf

Rothschild giraf

Giraffamilien består af okapi og giraf, der begge lever i Afrika. Giraffen er udbredt på savannerne syd for Sahara.

De langhalsede dyr lever i flokke på op til 50 individer, men færdes ofte meget spredt på et stort område, og der sker løbende udskiftning i flokkens medlemmer. De tilbringer en stor del af dagen med at søge føde, mens den varmeste del af dagen bruges til at tygge drøv.

Med deres lange halse kan de spise føde, som ingen andre planteædere kan nå. Den 45 centimeter lange tunge bruger dyret til at nå bladene uden at blive stukket af torne. Hungiraffen æder 12 timer i døgnet og kan spise omkring 60 kilo blade og skud om dagen.

Giraffens netmønster er karakteristisk for hvert enkelt individ på samme måde som menneskets fingeraftryk. Mønstret fungerer som camouflage, da det ligner bladskygger, men formodentlig også som individuelle kendetegn.

Iagttagelser i zoologiske haver har vist, at giraffen sover mindre end en time i løbet af et døgn.

  • Udbredelse: Uganda og Kenya
  • Bestand: Rothschild’s giraf er gået meget tilbage i Uganda. Generelt er giraffen almindelig i Østafrika
  • Vægt: Han: 800-1.930 kilo. Hun: 550-1.180 kilo
  • Højde: Han: 4,7-5,3 meter. Hun: 3,9-4,5 meter
  • Parringstid: Året rundt
  • Kønsmoden: Han: Fra cirka 3,5 årsalderen. Hun: Fra 4-5-årsalderen
  • Drægtighed: 453-464 dage
  • Antal unger: 1, sjældent 2
  • Zoo-menu: Hø, grene, sojaskrå, majsflager, frugt, grønt, kraftfoder samt mineraler
  • Levealder: Op til 25 år i naturen. Kan blive ældre i fangenskab