Minigris

Minigris

Minigrisen, der er en afart af tamsvinet, stammer oprindeligt fra vilde svin, men er blevet fremavlet til et mere fredeligt dyr. Betegnelsen ”minigris” dækker over en række racer af grise. Minigrisen er på grund af dens størrelse ofte brugt i forbindelse med medicinsk forskning og som kæledyr.

I naturen lever minigrise i mindre flokke og trives bedst i selskab med andre artsfæller.

Generelt er grise meget intelligente dyr med en høj indlæringsevne, og flere forskere mener, at de er mere intelligent end hunde.

Det hedder sig, at grise går drægtige 3 måneder, 3 uger og 3 dage, da dette svarer til 115 dage.

 • Udbredelse: Minigrisen - en afart af tamsvinet - nedstammer fra vildsvinet, der tidligere var vidt udbredt i skovområder i Europa og Asien. Tamsvinet er i dag udbredt over hele verden.
 • Bestand: Ikke truet
 • Vægt: 30-50 kilo
 • Kropslængde: Cirka 1 meter
 • Parringstid: Hele året
 • Kønsmoden: Efter 5-6 måneder
 • Drægtighed: Knap 4 måneder, 115 dage.
 • Antal unger: 4-9
 • Føde: Altædende
 • Zoo-menu: Kraftfoder med blandt andet havreflager
 • Levealder: 15-25 år