Kudu

Kudu

Stor kudu er den næststørste antilopeart. Den bruger op mod halvdelen af døgnet på at søge føde, men er samtidig en meget sky antilope, der gemmer sig det meste af dagen.

Dens fjender er løve, leopard og hyænehund. En gepard er derimod ikke stor nok til at kunne nedlægge en stor kudu.

Da den normalt ikke er i stand til at løbe fra en løve eller en leopard, forsøger den i stedet at vildlede rovdyrene ved at løbe gennem busk og krat.

Hunner og unger holder sammen i flokke på 6-20 dyr. Der kan i disse flokke også være enkelte unge hanner. Voksne hanner lever alene og er kun sammen med hunnerne for at parre sig med disse.
De længste horn, man har fundet på en stor kudu, målte 181 centimeter.

 • Udbredelse: Syd- og Østafrika
 • Bestand: Er et yndet jagttrofæ, men betragtes ikke som truet. Levestederne forsvinder dog hurtigt, idet jorden inddrages til landbrugsjord. Der er mellem 300.000-350.000 tilbage i naturen
 • Vægt: 120-315 kilo
 • Skulderhøjde: 100-150 centimeter
 • Kropslængde: 1,2-1,7 meter
 • Halelængde: 20-26 centimeter
 • Kønsmoden: Fra 1-2-årsalderen
 • Drægtighed: 7 måneder
 • Antal unger: 1, sjældent 2
 • Føde: Blade, urter, nedfaldsfrugt, blomster, rødder og rodknolde samt nyt græs
 • Levealder: 15 år i fangenskab