Kattalemur

Kattalemur

Kattaen er en lemur, og der findes i alt mere end 100 lemurarter, som alle lever på Madagaskar og de nærliggende øer Comorerne. Lemuren er en primat og klassificeret som en halvabe. Den er let at kende på sin lange stribede hale, der fungerer som balancestang.

Kattaen er aktiv om dagen, hvor langt de fleste andre lemurer er nataktive. Den lever i grupper på op til 30 dyr. I grupperne er det hunnerne, der dominerer og vinder stort set alle kampe. Det er også hunnerne, der æder og drikker først i perioder med mangel på mad og drikke. Der er et klart hierarki mellem både hanner og hunner. I parringssæsonen forlader mange af hannerne gruppen for at opsøge andre hunner.

En kattaunge kan drikke mælk fra en hvilken som helst hun i gruppen. Hunnerne kan også tage sig af forældreløse unger. 30-50 % af alle unger dør, inden de når at blive 1 år.

 

 • Udbredelse: Stenede buskområder på Madagaskar.
 • Bestand: Truet på grund af ødelæggelse af levesteder
 • Vægt: 2,5-3,5 kilo
 • Kropslængde: 40-46 centimeter
 • Halelængde: 55-60 centimeter
 • Parringstid: April
 • Kønsmoden: Fra 18-månedersalderen. Hanner parrer sig dog normalt ikke før, de er 3 år gamle
 • Drægtighed: 120-153 dage
 • Antal unger: Normalt 1
 • Føde: Kattaen er ikke kødæder, men klarer sig næsten udelukkende med planter, blomster, blade og bark. Kan til tider dog også æde insekter
 • Zoo-menu: Frugt og grønt samt abepiller og kattemad
 • Levealder: Ukendt i naturen. I fangenskab op til 14 år

Læs videre og lær kattalemuren endnu bedre at kende

Det kribler og krabler i lemuranlægget 

I det nye lemuranlæg er der implementeret en biobund, som efterligner lemurens naturlige habitat og er med til at skabe en passende luftfugtighed. I bunden er der tilført tre forskellige arter af bænkebidere, hvor hver art arbejder i forskellige jorddybder. Dette er med til at sikre en effektiv bearbejdning af jorden og bidrager til biobundens funktionalitet. Derudover er der tilført regnorme og et lille dyr ved navn springhaler, som har til formål at holde svampesporer nede. Målet med biobunden er, at den skal kunne opretholde og passe sig selv, hvilket også betyder, at der ikke skal tilføres flere insekter, da de naturligt bør yngle og opretholde deres bestand. Derudover er en af fordelene ved biobunden, at dyrepasserne kan droppe gulvvasken, da insekterne, der lever i jorden, nedbryder den afføring og de foderrester som kommer fra lemurerne. 

Kattalemurer med unge

Et voldsomt farvel 

Når man observerer kattalemurerne i Aalborg Zoo, er det tydeligt, at hannen befinder sig i den laveste position i flokkens hierarki. Dette kommer til udtryk ved, at hannen ofte opholder sig i yderkanten af gruppen og udviser en underdanig adfærd over for hunnerne. Efter en periode kan flokken af hunner beslutte sig for at skifte hannen ud. Årsagerne til dette skifte er ikke altid klare, men det antages, at det primært skyldes ønsket om nye gener til yngleformål. Processen med at udstøde en han fra flokken kan være dramatisk og voldsom og resultere i, at hannen bliver skadet.