Grevy zebra

Grevy zebra

Zebraen tilhører hestefamilien - Equidae - og der findes tre forskellige zebra-arter:
1. Grevys-zebraen, hvoraf der findes cirka 4500 dyr
2. Bjergzebraen, med cirka 35.000 dyr
3. Steppezebraen, som er almindelig i Afrika.
Tillige findes der 8 underarter.

Mønstrene i zebraens striber er forskellige fra dyr til dyr på samme måde som menneskets fingeraftryk varierer fra person til person. Zebraens striber er med til at forvirre rovdyr, som jager dem. Hvis en fjende nærmer sig, løber flokken væk med høj fart, og dyrene holder sig tæt sammen. Rovdyret har da vanskeligt ved at udvælge og udskille et enkelt dyr fra flokken.

Grevys-zebra kan opnå en hastighed på cirka 55 kilometer i timen.

Zebraer kan i perioder færdes sammen med antiloper og strudse. På den måde udnytter de forskellige planteædere hinandens skarpe sanser. Zebraens fine lugtesans kombineres med strudsens skarpe syn, gør det lettere at opdage rovdyr.

Hopper og unge dyr lever sammen i familieflokke, mens fuldvoksne hingste lever alene.

Zebraen kan tæmmes, men der er ikke tradition for det. Man har blandt andet i London Zoo haft et forspand af zebraer.

 • Udbredelse: Grevys zebra findes på de tørre, åbne busksletter i Kenya og Etiopien
 • Bestand: Truet. Der findes cirka 1,966 til 2,447 i Kenya og Etiopien.
 • Vægt: Op til 400 kilo
 • Skulderhøjde: 140-160 centimeter
 • Kropslængde: 275 centimeter
 • Parringstid: Maj-august
 • Kønsmoden: Fra 2-3 års alderen
 • Drægtighed: 370 dage
 • Antal unger: 1
 • Føde: Græs suppleret med blade og skud fra buske
 • Zoo-menu: Hø, valset havre, kraftfoder samt vitaminer og mineraler
 • Levealder: Cirka 20 år i naturen