Chileflamingo

Chileflamingo

Navnet "flamingo" kommer af det latinske ord for flamme, og hentyder til den rosa fjerdragt.
I naturen får flamingoen den røde farve fra nogle små krebsdyr og alger, den æder. I zoologiske haver får flamingoerne et rødt farvestof blandet i deres foder, så de også her får en rød farve.

Flamingoen er et socialt dyr, der lever i flokke på alt fra et par individer til flere tusinde. Den lægger sine æg i små forhøjede mudderreder, og æder ved at filtrere vandet med næbbet, ligesom en blåhval filtrerer sin mad ved hjælp af sine barder.

I romertiden betragtede man flamingoens tunge som en delikatesse. For blot 30 år siden spiste man både flamingoer og deres æg.

Den ældste flamingo i fangenskab var en chileflamingo, der blev 83 år gammel.

  • Udbredelse: Fra det centrale Peru gennem Andes og Uruguay til den sydlige, tempererede del af Sydamerika og Tierra del Fuego, Sydamerikas sydligste spids
  • Bestand: Nær-truet
  • Vægt: 2,5-3,5 kg. Hanner er lidt større end hunner
  • Højde: 79 til 145 centimeter
  • Kønsmoden: 6 års alderen
  • Rugeperiode: Omkring 29 dage
  • Antal unger: Chileflamingoer parer sig en til to gange om året afhængigt af tilgængeligheden af føde. De lægger typisk ét æg pr. parringssæson
  • Føde: Flamingoer er primært kødædere, så føden består typisk af insekter, muslinger, snegle og krebsdyr. Dog spiser de også alger og plankton
  • Levealder: Omkring 50 år