Borneo-orangutang

Borneo-orangutang

Orangutang betyder på malaysisk skovmenneske. Orang betyder skov og utan betyder menneske. Den rigtige stavemåde er derfor »orangutan«, hvilket også er den officielle stavemåde i alle andre lande end Danmark.

Orangutangen er den eneste egentlige trælevende menneskeabe. Så selvom den er mindre end gorillaen, er den stærkere i armene, da den er mere klatrende.
Orangutangens arme kan have en rækkevidde på op til 250 centimeter, og den bruger grene til at få fat i myrer og termitter.

Orangutanger føder typisk én unge og hunnen lever sammen med sin unge i deres første 6-7 leveår. Ungerne ammes i 2 - 3 år, men får i løbet af det første leveår også gennemtyggede frugter og grøntsager.

De voksne hanner lever alene. De har fremstående kindvalke af fedt og bindevæv, som virker tiltrækkende på hunnerne.
Hannerne udvikler en stor strubesæk, der fungerer som forstærker, når orangutangerne brøler.

Der findes tre arter af orangutanger, den ene findes på Borneo og de to andre på Sumatra. 
Man skønner, at der der lever mellem 50.000 og 100.000 orangutanger i naturen på Borneo i dag, og bestanden er hastigt faldende. 

 • Udbredelse: Lever i regnskoven på Borneo
 • Bestand: Alvorligt truet, primært på grund af skovfældning, men også på grund af jagt og indfangning
 • Vægt: Han: 60-90 kilo. Hun: 40-50 kilo
 • Højde: Han: 140 centimeter. Hun: 115 centimeter
 • Parringstid: Året rundt
 • Kønsmoden: Fra 8-10-årsalderen
 • Drægtighed: 260-270 dage
 • Antal unger: Normalt 1
 • Føde: Planter: tropiske frugter, blade, skud, bark. Også insekter og æg. Er i stand til at æde umoden frugt, hvilket giver dem en fordel, frem for andre frugtædere
 • Zoo-menu: Frugt og grønt, friske grene og abepiller
 • Levealder: Op til 35 år i naturen. I zoologiske haver er den ældste registrerede orangutang 56 år

Aalborg Zoos orangutanger

I Aalborg Zoo kan man, som eneste sted i Danmark, opleve orangutanger. Aalborg Zoos orangutanger er Borneo orangutanger.

I juni 2022 flyttede hannen Pal og hunnen Ruti som de første ind i vores helt nye orangutanganlæg. Det store, nye udendørsanlæg er designet så det tilgodeser dyrenes naturlige adfærd. Anlægget består blandt andet af klatretov, hyggelige redesteder og såkaldte ”sway poles”, der gør det muligt for orangutangerne at bevæge sig ligesom de gør i naturen, og det over 10 meter høje anlæg giver dyrene optimale muligheder for at komme i højden og få udsigt og overblik. 

Det er hensigten at Ruti og Pal sammen skal danne et nyt avlspar, og dermed bidrage til deres kritisk truede art.