Boerged

Boerged

Boergeden stammer oprindeligt fra den vildtlevende bezoarged, som i dag er stamfar til mere end 400 forskellige gederacer.

Boergeden er fremavlet med henblik på at skabe en race med særlige eftertragtede egenskaber. Derfor betragtes den i dag som den bedste kødproducent blandt de små drøvtyggere. Kødet fra boergeder er magert og finfibret, og kan i struktur sammenlignes med kalvekød og vildt.

Boergeden lever i flokke med hierarki og har på trods af den menneskelige påvirkning bevaret størstedelen af sin naturlige adfærd.

 • Udbredelse: Stammer fra Sydafrika og er derfor tilpasset et varmt og tørt klima, men findes i dag som husdyr over hele verden
 • Bestand: Ikke truet
 • Vægt: 90-135 kilo. Hannen er størst
 • Skulderhøjde: Cirka 60 centimeter
 • Parringstid: Fra sensommer til tidlig vinter. I varmere områder, hvor dagene er længere, kan den parre hele året rundt
 • Kønsmoden: Fra 1-årsalderen
 • Drægtighed: 5-6 måneder
 • Antal unger: 1-3 kid, normalt 2
 • Føde: Altædende, men især græs, busk- og urtevegetation
 • Zoo-menu: Kraftfoder, friske grene, frugt og grønt
  Levealder: 15 år