Bjerglori

Bjerglori

Bjerglorien lever normalt i skove eller skovbryn, hvor vegetationen er meget tæt. Den kan dog også træffes i parker og haver, og der findes blandt andet en god bestand af bjerglorier i storbyen Sydney.

Den lever i flokke, som kan bestå af et par enkelte fugle eller op til flere hundrede. Størrelsen af flokken afhænger af fødemængden i området.

En flok bjerglorier, som slår sig ned i en frugtplantage, kan forvolde stor skade. Den betragtes derfor af frugtavlere som et skadedyr, der undertiden derfor jages og dræbes.

Bjerglorien tilhører papegøjeordenen, og der findes i dag cirka 325 papegøjearter i Australien og New Guinea, Sydamerika, Asien og Afrika.

Bjerglorien tilbringer næsten hele sit liv i træerne og kommer kun på jorden for at drikke.

 

  • Udbredelse: Skovområder i Australien, Indonesien, Ny Kaledonien, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Timor-Leste og Vanuatu
  • Bestand: Bjerglorien er ikke truet
  • Vægt: 100-150 gram
  • Kropslængde: 30-35 cm, inklusiv hale
  • Rugeperiode: 25 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 7-8 uger
  • Antal æg: Normalt to
  • Føde: Pollen, nektar og frugt, men også frø, bær, insekter og insektlarver
  • Zoo-menu: Nektarvælling, frugt og grøntsager
  • Levealder: 10 år i naturen