Afrikansk dværgged

Afrikansk dværgged

Dværggeden stammer fra bezoargeden, som er forfader til mere end 400 forskellige gederacer. Af disse er afrikansk dværgged den mindste.

Bezoargeden blev tæmmet og gjort til husdyr i Mellemøsten og Tyrkiet for 8-9000 år siden.
Bestande af vilde bezoargeder lever dog stadig i Iran, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet.
Geden bliver også kaldt ”den fattige mands ko”, fordi den er meget nøjsom og lever af energifattig føde.

Mælken, kødet og skindet har gjort den til et populært husdyr i flere lande.

 • Udbredelse: Er især udbredt i Mellemøsten og Afrika, men findes som husdyr i hele verden.
 • Bestand: Ikke truet
 • Vægt: Hanner: 30-35 kilo. Hunner: 20-25 kilo
 • Højde: Cirka 64 centimeter
 • Parringstid: Fra sensommer til tidlig vinter. I varmere områder, hvor dagene er længere, kan den parre hele året rundt
 • Kønsmoden: Hanner fra seks måneder. Hunner fra 1 år
 • Drægtighed: 150-160 dage
 • Antal unger: 1-4 kid
 • Føde: Altædende, men især græs, busk- og urtevegetation
 • Zoo-menu: Kraftfoder, friske grene, hø og grønt
 • Levealder: 10-15 år