Naturbevaring og avlsprogrammer

Vi arbejder struktureret og kontinuerligt med avl og deltager i det  europæisk avlssamarbejde  EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande.

Aalborg Zoo forvalter i dag en dyrebestand på cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter. 

 

To asiatiske løver kærtegner hinanden

 

 

Vi arbejder lokalt og globalt

Aalborg Zoo støtter aktivt projekter og organisationer i ind- og udland, der arbejder for naturbevaring fra bekæmpelse af krybskytteri i Sydafrika til bevarelse af den truede kirkeugle i Jylland.