Naturbevaring og avlsprogrammer

Vi arbejder struktureret og kontinuerligt med avl og deltager i det  europæisk avlssamarbejde  EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande.

Aalborg Zoo forvalter i dag en dyrebestand på cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter. 

Aalborg Zoo er avlskoordinator for asiatiske løver (Panthera leo persica).

To asiatiske løver kærtegner hinanden

 

 

Vi arbejder lokalt og globalt

Aalborg Zoo støtter aktivt projekter og organisationer i ind- og udland, der arbejder for naturbevaring fra bekæmpelse af krybskytteri i Sydafrika til bevarelse af den truede kirkeugle i Jylland.