Naturbevaring i Sydafrika

Transfrontier Africa

Aalborg Zoo har siden 2009 samarbejdet med Transfrontier Africa, der driver en forskningslejr i Olifant West Naturreservat i Greater Krüger Nationalpark, Sydafrika. Transfrontier Africa ledes af Craig Spencer og hans team og har fire hovedfunktioner.

 

Forskning

Transfrontier Africa fungerer som videnskabelig rådgiver for Naturreservatet, så man kan læne sig op af videnskabeligt dokumenterede afhandlinger, når der skal træffes afgørende beslutninger for reservatet.

Bekæmpelse af krybskytteri

På grund af en massiv stigning i krybskytteri dannede Transfrontier Africa tilbage i 2012 antikrybskytteenheden ”Black Mamba APU”, der fungerer som Naturreservats forreste og vigtigste værn mod krybskytter.

Uddannelse

At uddanne lokalsamfundet til at værdsætte deres naturarv og til at forstå de langsigtede fordele ved naturbevaring er altafgørende. Transfrontier Africa står for Naturreservats indsats i lokalsamfundet med blandt andet uddannelsesprogrammet ”Bush Babies”. De yder ligeledes hjælp i forbindelse med de konflikter, der kan opstå mellem mennesker og dyr.

Wildlife Rescue

Transfrontier Africa koordinerer redningsaktioner for vilde dyr reservatet. Det kan for eksempel være indsatser, der skal gøres i forbindelse med dyr der er kommet til skade i forbindelse med krybskytteri eller undvegne dyr, der skal bringes tilbage til reservatet.

 

 

Black Mambas APU

Black Mambas Anti-Poaching Unit er verdens første kvindelige anti-krybskytteenhed. Black Mambas blev grundlagt i 2013 af Transfrontier Africa NPC som reaktion på et stigende krybskytteri i Greater Kruger Nationalpark, og fordi man ønskede en ny tilgang til problemet.

Black Mambas arbejder i Olifants West Naturreservat, hvor de med daglige patruljeringer, observation og indsamling af snarer gør et uvurderligt arbejde for at beskytte dyrelivet.

Black Mambas finder snare i bushen

 

 

Bush Babies i Sydafrika

Men målet med Black Mambas er ikke kun tilstedeværelse og arbejdet i bushen, men også at være rollemodeller i deres lokalsamfund. De unge, kvindelige rangers arbejder for at skabe forståelse for, at fordelene ved at beskytte og bevare dyrelivet er større end de mere kortsigtede gevinster ved krybskytteri.

Denne indsats foregår også gennem Transfrontier Africas Bush Babies program, hvor grundskoleelever i lokalområdet undervises i miljøbevidsthed og værdien af naturen og dyrelivet. Som en del af programmet besøger Black Mambas skolerne og fortæller eleverne om deres arbejde med at bekæmpe krybskytteri og bevare dyr og natur.

 

 

Aalborg Zoo har arbejdet sammen med Transfrontier Africa siden 2009 og sammen med havens gæster været hovedsponsor for Black Mambas. I 2022 stod projektet til at miste deres støtte fra den Sydafrikanske stat og dermed muligheden for at fortsætte projektet. Aalborg Zoo tog derfor initiativ til at danne Black Mamba Alliance, et initiativ hvor 11 anpartshavere nu i fællesskab sponsorerer lønningerne til Black Mambas og Bush Babies. Aalborg Zoo har tegnet sig for en andel og det samme har Aalborg Zoos personale. Derudover er tre medarbejdere fra Aalborg Zoo medlem af bestyrelsen i Black Mamba Alliance, heraf en som formand.

 

 

Aalborg Zoos støtte til Transfrontier Africa og Black Mambas

Aalborg Zoo

  • Én anpart i Black Mambas Alliance og tre medlemmer i bestyrelsen, heraf en som formand.

Aalborg Zoos personale

  • Én anpart i Black Mambas Alliance finansieret af personalets julegaver og ”African Wildlife Night”, hvor personalet arbejder gratis og alle entré-indtægter går til projektet.

Aalborg Zoo og havens gæster

  • Årlig donation af feltrationer, der brødføder Black Mambas rangere, når de arbejder i bushen.

AZAWS - Aalborg Zoo African Wildlife Support

  • Sponsorer, der gennem Aalborg Zoo støtter Transfrontier Africas øvrige arbejde.

 

 

Hvis du vil støtte

Du bestemmer selv, hvilket beløb du vil støtte med – vi takker for alle beløb, små som store.

  • Støtte til Black Mambas feltrationer: MobilePay til 95168
  • Støtte til Transfrontier Africas andet arbejde gennem Aalborg Zoo African Wildlife support: MobilePay til 262820