Avlssamarbejder

Avlssamarbejde

Zoologiske havers opgave er at sikre, at dyrebestandene i de zoologiske haver til enhver tid har en høj genetisk diversitet, så de danner et sundt grundlag for de kommende generationer. Den genetiske diversitet er vigtig i arbejdet med genudsætning af dyr i den vilde natur. Uden den vil dyrene ikke kunne tilpasse sig ændringer i naturen over tid. Den viden, som genereres om dyrene, og om hvordan små populationer kan bevares, kan ligeledes komme de vildtlevende bestande til gode.

EEP - EAZA Ex Situ Programmes

Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter (EEP - EAZA Ex Situ Programmes). EAZA er den europæiske zoo- og akvarieorganisation, som bl.a. sætter høje standarder for hold af dyr i fangenskab, deltagelse i naturbevarelsesprojekter, avl med truede dyrearter, formidling til de ca. 140 millioner gæster på årsbasis, og laver koordinerede kampagner om naturbevarelse og bæredygtighed.

Avlen koordineres internationalt af en avlskoordinator, som via sit kendskab til dyrenes afstamning kan sammensætte ynglepar, hvor hannen og hunnen er så lidt beslægtet som muligt og indavl derfor undgås. Når Aalborg Zoo deltager i europæiske avlssamarbejder, forpligter vi os sig til at følge avlskoordinatorernes rådgivning og anbefalinger for avlen på de truede dyrearter.

Avlskoordinatoren modtager årligt indberetninger om fødsler, dødsfald og flytninger af dyr, og kan dermed holde status for arten samt lave en stambog. På baggrund af stambogen udfører avlskoordinatoren vurderinger på genetik og demografi og anbefaler institutionerne, hvilke dyr der bør yngle med hinanden.

Aalborg Zoo er avlskoordinator for asiatiske løver (Panthera leo persica).

EEP og ESB arter

Foruden de koordinerede avlsprogrammer (EEP), bliver udvalgte truede dyrearter alene registreret i en europæiske stambog (ESB, European StudBook). ESB- arter bliver undertiden opgraderet til EEP arter, hvis artens status i naturen ændres til at være truet.

I 2020 er Aalborg Zoo oppe på at være med i 25 Europæiske avlssamarbejder (EEP) og har desuden 10 arter der bliver stambogsført (ESB) og overvåget inden for EAZA

 

EEP arter

Stor myresluger, Borneo orangutang, Rothschild's giraf, Grevy's zebra, Dværgflodhest, Humbolt pingvin, Afrikansk elefant, Goeldi's tamarin, Gylden løvetamarin, Kejsertamarin, Afrikansk vildhund, Sabeloryx, Colombiansk sort edderkopabe, Rød panda, Vicunja, Vestafrikansk Chimpanse, Sydamerikansk lavlandstapir, Isbjørn, Stor soldaterara, Asiatisk løve, Sumatra tiger, Ægyptisk landskildpadde, Katta lemur, Californisk søløve, Kappebavian.

 

ESB arter

Østlig grå kæmpekænguru, Stor kudu, Vortesvin, Smaragdvaran, Von Der Decken's toko, To-tået dovendyr, Hammerhovedfugl, Lille nandu, Europæisk los, Lesser antiller leguan