Avlssamarbejder

Avlssamarbejde

Zoologiske havers opgave er at sikre, at dyrebestandene i de zoologiske haver til enhver tid har en høj genetisk diversitet, så de danner et sundt grundlag for de kommende generationer. Den genetiske diversitet er vigtig i arbejdet med genudsætning af dyr i den vilde natur. Uden den vil dyrene ikke kunne tilpasse sig ændringer i naturen over tid. Den viden, som genereres om dyrene, og om hvordan små populationer kan bevares, kan ligeledes komme de vildtlevende bestande til gode.

EEP - EAZA Ex Situ Programmes

Aalborg Zoo deltager i det europæiske avlssamarbejde for truede dyrearter (EEP - EAZA Ex Situ Programmes). EAZA er den europæiske zoo- og akvarieorganisation, som bl.a. sætter høje standarder for hold af dyr i fangenskab, deltagelse i naturbevarelsesprojekter, avl med truede dyrearter, formidling til de ca. 140 millioner gæster på årsbasis, og laver koordinerede kampagner om naturbevarelse og bæredygtighed.

Avlen koordineres internationalt af en avlskoordinator, som via sit kendskab til dyrenes afstamning kan sammensætte ynglepar, hvor hannen og hunnen er så lidt beslægtet som muligt og indavl derfor undgås. Når Aalborg Zoo deltager i europæiske avlssamarbejder, forpligter vi os sig til at følge avlskoordinatorernes rådgivning og anbefalinger for avlen på de truede dyrearter.

Avlskoordinatoren modtager årligt indberetninger om fødsler, dødsfald og flytninger af dyr, og kan dermed holde status for arten samt lave en stambog. På baggrund af stambogen udfører avlskoordinatoren vurderinger på genetik og demografi og anbefaler institutionerne, hvilke dyr der bør yngle med hinanden.

Aalborg Zoo er avlskoordinator for asiatiske løver (Panthera leo persica).

EEP og ESB arter

Foruden de koordinerede avlsprogrammer (EEP), bliver udvalgte truede dyrearter alene registreret i en europæiske stambog (ESB, European StudBook). ESB- arter bliver undertiden opgraderet til EEP arter, hvis artens status i naturen ændres til at være truet.

I 2023 er Aalborg Zoo oppe på at være med i 32 Europæiske avlssamarbejder (EEP) og har desuden 5 arter der bliver stambogsført (ESB) og overvåget inden for EAZA

EEP arter

Borneo orangutang, Isbjørn, Rothschild’s giraf, Dværgflodhest, Humboldt pingvin, Kappebavianer, Afrikansk elefant, Stor myresluger, Goeldi’s abe, Gylden løvetamarin, Grevy’s zebra, Colombiansk sort edderkopabe, Afrikansk vildhund, Sabeloryx antilope, Rød panda, Kejsertamarin, Vicunja, Sydamerikansk lavlandstapir, Katta lemur, Stor soldaterara, Ægyptisk landskildpadde, Asiatisk løve, Sumatra tiger, Californisk søløve, Small-clawed otter, Madagaskar krikand, Madagaskar and, Sort lemur, Surikat, Antilliansk leguan,
To-tået dovendyr
 

ESB arter

Stor kudu, Smaragdvaran, Vortesvin, Lille nandu, Europæisk los, Østlig grå kæmpekænguru