Blågul ara

Blågul ara

Araen er en af de mest intelligente fugle, der findes, og i fangenskab kan den lære mere end 20 forskellige ord.

Den lever som regel i par, der undertiden samles i større flokke. Araen har generelt en meget kompleks social adfærd og kommunikerer blandt andet via forskellige lyde og bevægelser.
I naturen er den meget sky og flygter, hvis den føler sig truet, men hvis den har unger, udviser den dog stor aggression og tager i de fleste tilfælde kampen op mod fjenden.

Araen kan bruge sit stærke næb til at knække flere forskellige nødder, og den har ry for at kunne bide dobbelt så hårdt som løver.

 • Udbredelse: Skovområder i Sydamerika. Blandt andet i Columbia, Brasilien, Ecuador og Bolivia
 • Bestand: Ikke truet, men populationen er faldende især på grund af indfangning af vilde eksemplarer til handel
 • Vægt: 0,9-1,3 kilo
 • Kropslængde: 76-86 centimeter
 • Parringstid: Fra januar til juni, hvert eller hvert andet år
 • Kønsmoden: Fra 3-4 årsalderen
 • Rugeperiode: 24-26 dage
 • Antal æg: 2-3
 • Føde: Nødder, frø, bær, blomster og frugter
 • Zoo-menu: Foder, frugt og grønt, nødder, friske grene og vitamintilskud
 • Levealder: 50-60 år i fangenskab