LUK

Ændring af Mikrobiel flora ved translokation af Elge fra Danmark til Sverige

Navn: Mark Holm Larsen – Speciale studerende – Biologi - AAU 

Beskrivelse:
Ved udsættelse af fem elge i Mellemområdet i Lille Vildmose, vil der blive undersøgt, med 16S rRNA amplikon sekventering, hvordan de fem elges mikrobielle sammensætning vil udvikle sig fra de ankom til Danmark i november 2015 til september 2016. Der vil i specialet blive undersøgt fæces prøver fra november 2015, maj 2016, september 2016, samt nogle prøver fra juli 2016 fra elge i Sverige, det er disse prøver der skal ligge til grund for eventuelle ændringer i elgenes mikrobielle sammensætning. Viden om eventuelle ændringer af den mikrobielle sammensætning ved flytning af dyr, vil være væsentlig i forbindelse med genetic rescue, da en ændret mikrobiel sammensætning vil kunne reducere fitness hos dyr.
Ved analyse af elgenes mikrobielle sammensætning, vil der i specialet blive forsøgt lavet et mikrobielt fingeraftryk af hver enkelt elg, og dette fingeraftryk, vil kunne bruges som identifikation af ukendte fæces prøver taget i Mellemområdet. Denne metode vil forsøges verificeret ved hjælp af en GPS-sender på de fem elge. Svarene vil kunne krydstjekkes med de mikrobielle fingeraftryk og ukendte fæces prøver, samt med stedet prøverne er fundet og hvor elgene har befundet sig ifølge GPSsenderen.