LUK

The drivers of elephant damage on individual trees

   

Navn: Emma Fitzmaurice Vestergaard

Title: Stud.Scient

Uddannelsessted: Aarhus Universitet

 

Baggrund for specialet

Mere og mere forskning indikerer at elefanter har en indflydelse på vegetationen omkring dem. Nogle steder ser man dem presset på mindre områder, mens andre steder at de truet af krybskytteri. Hvilken effekt kan det have på vegetationen, og træerne specifikt? Forståelsen for hvordan elefanter udvælger træerne de fouragerer er stadig begrænset, og hvad der bestemmer valget. Det kan bidrage til vores forståelse af deres interaktion med træer, at bedre forstå dette valg. Ydermere kan det hjælpe med at forudse hvordan vegetationen i savannaområder vil reagerer i fremtiden.

Formål og metode

Formålet med projektet er at få en bedre forståelse for den biologiske interaktion mellem elefanter og træer i et økosystem som Maasai Mara, for at kunne forbedre den fremtidige forvaltning.

Data for projektet indhentes over perioden 6/2-5/4 2016 i Mara North Conservancy i Kenya. Her indsamles data på træer og deres omgivelser (art, højde, træ tæthed, omkreds af stamme, GPS position, skades grad), hvilket vil blive analyseret sammen med yderligere geografiske data i GIS (afstand til veje, byer og camps, vandflow, NDVI). Multivariate statistiske metoder vil blive brugt til at give et indblik i hvilke variabler har indflydelse på hvilke træer bliver skadet og graden af skade der bliver påført, og hvorvidt der er geografiske trends.

Ved eventuel geografiske trends, vil disse blive sammenlignet med bevægelsen af elefanter i området, baseret på viden fra Mara Elephant Project.

 

Resultat og rapportering

Resultaterne fra mit projekt vil bidrage til den nuværende viden om elefant-træ interaktionen, såvel som Masai Mara økosystemet. Det forventes at kunne hjælpe med forvaltningen af savannaområderne, og indikerer om træerne er truet af elefanternes færden. Resultaterne forventes offentliggjort i et videnskabeligt tidsskifte.