LUK

Taxonomy, phylogeography and SNPs identifications of Scandinavian Owls: a multiple approach applied to conservation

Aalborg Zoo Conservation Foundation

 

   

Ettore Randi,
Aalborg Universitet

Viden om taksonomi og den geografiske fordeling af arter er vigtige redskaber i  bevaringsbiologien.Fylogeografiske data, baseret på genetiske analyser, giver et stærkt grundlag for at definere forvaltningsområder og er af afgørende betydning i  en tid med voldsomme miljømæssige forandringer bl.a. som følge af menneskelige  påvirkninger. Ugler er en vigtig gruppe at undersøge i en tværfaglig tilgang til beskyttelse af fugle. Mange uglearter har en fragmentarisk udbredelse, og er dårligt studerede fra et genetisk synspunkt. Nye genetiske metoder (NGS og Rad tag sekventering, SNPs og DNA-chips), vil blive anvendt til at:

1) forstå taksonomi og fylogeografisk fordeling af skandinaviske ugler,

2) undersøge den genetiske  struktur af populationerne (tidligere og nuværende),

3) kvantificere genetisk variation over tid

4) identificere områder af stor betydning for uglers rumlige fordeling (Evolutionary Significant Units) eller mulige kildepopulationer som eventuelt kan anvendes til udsætning og i management programmer.