LUK

Gør en forskel for verdens dyr

Bliv samarbejdspartner

Glæd dig selv, dine medarbejdere eller dine kunder

Med sine omkring 400.000 gæster årligt er Aalborg Zoo en af Danmarks største helårsåbne turistattraktioner og en væsentlig aktør i et varieret nordjysk kulturliv.

Få mulighed for at markedsføre din virksomhed, glæde dine medarbejdere og udvikle samarbejdet med kunder og partnere ud fra en ramme af sjove og lærerige oplevelser.

Vær med til at gøre en forskel for verdens dyr

Aalborg Zoo har fokus på naturbevaring og er aktiv i det internationale avls- og forskningssamarbejde med det formål at bevare truede dyrearter, så vi kan opretholde mangfoldigheden af de dyr, der er på kloden.

Ved at støtte Aalborg Zoo, støtter du derfor ikke bare en lokal attraktion og arbejdsplads. Du tager stilling til naturen og vores fælles ansvar for at den, og din virksomhed bliver en del af et bæredygtigt program.

En samarbejdsaftale der kan udvides efter behov

Hvad gør vi sammen?

I Aalborg Zoo optræder vores dyr som ambassadører for verdens truede dyrearter. Gennem vores engagement i det internationale avlssamarbejde er vi med til at sikre udvalgte arters beståen.
Desuden arbejder vi hele tiden på at forbedre vilkårene for vores dyr i haven ved at udvikle
anlæg der både lever op til dyrenes behov og giver gode oplevelser for vores mange gæster.
Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en
fælles vision med fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af truede dyrearter og støtte til forskning, undervisning og formidling.
Som SamarbejdsPartner får du, dine medarbejdere og din virksomhed desuden en lang
række fordele og oplevelser i Aalborg Zoo.

PRIS:


Det koster kr. 9.900,- at være SamarbejdsPartneri Aalborg Zoo. For den pris får jeres virksomhed.


80 billetter til Aalborg Zoo
Inspirationsmøde med præsentation af tilbud og muligheder i haven.
Mulighed for at deltage i "Morgenåbent i Zoo" i foråret.
Mulighed for deltagelse i den årlige sommerfest i Aalborg Zoo for ansatte og deres familier.
Profilering på hjemmeside og infoskærm.
Ekstra billetter kan købes for 125,-

 

Kontaktformular: 

 
 
 
 
 
 
Indtast den viste kode: