LUK

Aalborg Zoo er med i flere projekter omkring naturbevaring

Projekter

Elefantprojekt i Sydafrika

Aalborg Zoo har gennem dyrepasser Paw Gosmer de sidste 3-4 år udviklet et tæt samarbejde med Transfrontier Africa, projektleder Craig Spencer og hans team i Sydafrika. Optælling og overvågning af elefanter sker gennem krybskyttepatruljering og montering af GPSer på elefanterne. Aalborg Zoo blev hovedsponsor for campen i november 2012, hvor den oprindelige camp i Balule-området af forskellige årsager måtte forlades uden økonomiske midler til at etablere sig andre steder. Projektets overlevelse var dermed truet, indtil Aalborg Zoo valgte at donere midler, så projektet kunne genetablere sig et nyt sted. Pengene blev rejst gennem indsamlinger blandt Aalborg Zoos publikum og ved direkte tilskud fra Aalborg Zoo.

Black Mamba Anti-krybskytte enhed

Aalborg Zoo er, i samarbejde med havens gæster, hovedsponsor for noget ganske enestående, nemlig BLACK MAMBA – En gruppe på 26 lokale kvinder som opererer i Balule i Sydafrika. Balule er en 400 km2 stor del af den verdenskendte Kruger Nationalpark. Kvinderne bruges som værn mod krybskytter, og det virker. 

Projekt Payamino (2002) 

Dette projekt har til formål at bevare et regnskovsområde på 16.000 ha i den ecuadorianske del af Amazonas. Projektleder er zoolog Jens Sigsgaard, og du kan læse mere om projektet her

Endvidere har Aalborg Zoo støttet udvalgte EAZA projekter samt et projekt vedr. de persiske leoparder. Læs mere på www.eaza.net.

Zoos Go Wild

Zoos go Wild er et projekt, som har til formål at opfordre og hjælpe zoos i Europa til at indgå i samarbejder med naturbevaringsprojekter in situ (dvs. projekter i dyrenes naturlige levesteder) fortrinsvis i Sydamerika.

Projektet blev påbegyndt i 2000 af Nan Swannie, tidligere Zoolog og Education Officer, Blackpool Zoo (UK) og Jens Sigsgaard, tidligere Zoolog, Aalborg Zoo (DK) med støtte fra Aalborg Zoo, TV2-Nord, British Airways. Der gennemførtes en 10 måneders tur rundt i Colombia, Ecuador, Peru og Bolivia, hvor i alt 42 naturbevaringsprojekter blev beskrevet i ord og billeder og præsenteret for EAZA (The European Zoo and Aquaria Association) i 2002. Efterfølgende har 4 zoologiske haver indgået et samarbejde med projekter. Aalborg Zoo (Danmark) samarbejder med San José de Payamino, Ecuador i Payamino Projektet. Osnabrück Zoo (Tyskland) samarbejder med Sarayacu, Ecuador. New Quay Zoo (England) samarbejder med UNAU, Colombia og endelig Randers Regnskov (Danmark) med Verde Sumaco, Ecuador.

Projekt Zoos Go Wild er ikke aktivt p.t.

Donationer fra Aalborg Zoos gæster støtter elefantprojekt

Elefant projekt i Sydafrika

Aalborg Zoos gæster er nu den direkte årsag til, at zoo kan arbejde med vilde elefanter i Sydafrika, hvor de afrikanske elefanter i Aalborg Zoo kom fra i 1985. Zoo er gået meget aktivt ind i et helt konkret bevaringsprojekt for de afrikanske elefanter og gæsterne i zoo har været meget gavmilde og doneret mange penge til projektet. Et godt eksempel på, at man ved fælles hjælp kan gøre en forskel, denne gang for verdens største landlevende dyr.

Forskning for at bevare

Arbejdet med bevaring af elefanten er vigtig i naturen, og Aalborg Zoo er glade for nu, sammen med Aalborg Zoos gæster, at være den største bidragsyder til et elefantprojekt i Krüger Nationalpark. Aalborg Zoo stiftede bekendtskab med projektet tilbage i 2009, hvor en af havens elefantdyrepassere, Paw Gosmer, rejste rundt i Sydafrika og besøgte forskellige naturbevaringsprojekter, bl.a. Transfrontier Africa.

Efterfølgende har Paw Gosmer og Aalborg Zoo udviklet et tæt samarbejde med Transfrontier Africa, projektleder Craig Spencer og hans team i Sydafrika. Teamet omkring projektet har i flere år arbejdet ud fra en lille forskerlejr midt ude i bushen i Balule området.

Optælling og overvågning af elefanter sker blandt andet gennem krybskyttepatruljering og montering af GPSer på elefanterne. GPSerne giver uvurderlig viden om elefanternes vandringsruter og om deres foretrukne områder. Hermed kan der sættes ind mod krybskytter i netop det område, elefanterne færdes i. I november måned 2012 tog tingene pludseligt en drastisk vending, da projektet af forskellige årsager var nødt til at forlade lejren uden økonomiske midler til at etablere sig andre steder. Projektets overlevelse var dermed truet, indtil Aalborg Zoo valgte at donere midler, så projektet kunne genetablere sig et nyt sted. Pengene blev rejst gennem indsamlinger blandt Aalborg Zoos publikum og ved direkte tilskud fra Aalborg Zoo.

Aalborg Zoo er hovedsponsor for elefantprojekt med donationer fra gæsterne

"Elefanter er store og markante dyr, ikke kun i zoologiske haver, men også i naturen. At vi kan fortælle om de afrikanske elefanter, når vi fodrer og træner dyrene i Aalborg Zoo, vækker stor interesse fra vores gæster. 

Og når historien går til elefanterne i naturen og de ting, som truer dem her, kan vi se og høre, at mange får lyst til at donere små og store beløb til vores projekt”, fortæller Paw Gosmer og fortsætter: ”Her kan man helt tydeligt gøre en forskel – og som gæst kan man snart læse på skiltene ved elefanterne, at pengene jo er allerede gået til forsker-campen ”Indlovu West”, som i dag er veletableret. Det er skønt at fortælle, at der er en direkte sammenhæng mellem arbejdet i zoo og i naturen, og at vi har så gavmilde og engagerede gæster i haven."

Bestanden daler

Elefanter er mere truede end nogensinde. Trods det internationale forbud mod handel med elfenben i 1989 nedlægges der fortsat et meget højt antal elefanter i Afrika og Asien. Før 1979 anslog man, at bestanden af afrikanske elefanter var på 1.3 millioner dyr, men halvdelen af disse elefanter blev skudt frem til forbuddet i 1989. I dag er der kun ca. 400.000 elefanter tilbage i Afrika, og krybskytteri reducerer fortsat bestanden i Afrika med helt op til 100 dyr om dagen!

Støt børnene i Payamino med et skolesponsorat

Payamino projektet

Til kamp for uddannelse og bevarelse af regnskoven

Payaminoprojektet blev startet i august 2002 for at støtte indianerne i Payaminolandsbyen i deres kamp for uddannelse og bevarelse af regnskoven. Vores første skridt i projektet var at købe skolebøger til alle 36 børn i stammens skole. Det skabte tillid og tro på projektet hos stammen. Allerede det efterfølgende år voksede skolen til 65 elever, da forældrene endelig fik råd til at sende børnene i skole. Året efter spurgte de voksne, om de også kunne få deres skolebøger betalt, og så var elevtallet oppe på 91.

Det betød samtidig at næsten alle projektets midler blev brugt på skolen. Derfor startede vi i 2003 et skolesponsor-program, hvor private kunne indbetale kr. 350,- til dækning af et barns skolegang i et år, og dermed være med til at sikre skolens fortsatte succes. Uddannelse er den bedste måde at være med til at sikre stammens kulturelle overlevelse, og samtidig sætte dem i stand til at være med til at beskytte deres enorme regnskovsområde.

Elevtallet stiger støt år for år, og i 2006 startede 130 elever i skolen, og næsten halvdelen af stammen går således i skole i dag. Sidste år begyndte Lola på en videregående uddannelse på sociologistudiet i Coca, som den første elev fra stammen. Hendes mål er at vende tilbage til stammen og organisere kvinderne bedre. Indtil da koster det projektet $ 90 om måneden eller kr. 6.500,- om året, næsten en 1/5 af budgettet, så der er brug for flere sponsorer.

Du kan læse mere i folderen Et barns skolegang som kan downloades her.

Projekt Payamino startede som et samarbejde mellem Aalborg Zoo og San José de Payamino, en indianerstamme i Ecuadors Amazonas. Samarbejdet er siden udvidet til at omfatte Glasgow Universitet, Manchester Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet.

"Billedet er fra en tur til bæltedyrsbjerget, hvor jeg havde ikke mindre end fem guider med mig. Vi fandt denne gulfodede skovskilpadde, som normalt spises i stammen. Denne gang kiggede de på mig og spurgte, hvad der skulle ske med den. Det var en han og at dømme fra de hak den havde i skjoldet, havde den prøvet en del. Han gik roligt ind i skoven igen, mens de døbte ham ”Jens”."

Jens Sigsgaard, Aalborg Zoo