LUK

Projekt om kappebavianerne i Aalborg Zoo

Didde Lindholm Jürgensen
Studerende, Aalborg Universitet

 
Josefine Vestergaard Holm
Studerende, Aalborg Universitet
 
 
Kim Hagstrup
Studerende, Aalborg Universitet
 
 

 

Marie Hagstrup
Studerende, Aalborg Universitet

 
Mia Hvillum
Studerende, Aalborg Universitet
 
 

 
 

Populærvidenskabeligt resumé
Som et led i biologiuddannelsen på Aalborg universitet har vi, en 5. semester projektgruppe, valgt at studere kappebavianernes adfærd i Aalborg Zoo. Dette bliver gjort på baggrund af den spændende sociale struktur, hvor der umiddelbart er to dominerende alfahanner i bavianflokken. Under projektet vil der være fokus på lige netop disse alfahanners sociale status i hele flokken og især over for hinanden. Vi undersøger hvordan tilstedeværelsen af to dominerende hanner påvirker resten af flokken, og om der forskel på dominans hos de to individer, endvidere om de har hver deres underparti af hunner og tilhørende unger. 
Vi vil ligeså have fokus på hannernes adfærd ved tilstedeværelse af publikum i høj og lav sæson, samt uden for zoos åbningstider hvor intet publikum vil være til stede. Adfærden vil optages via videoudstyr samt blive observeret af studerende og kategoriseret ved hjælp af et etogram. 
Vi håber, at vi igennem dette projekt kan være med til at kaste mere lys over bavianernes adfærd i Aalborg Zoo og få indblik i, om man i fremtiden kan inddrage publikum i adfærdsobservationer i denne park