LUK

Et årskort er gældende i 12 måneder fra udstedelsesdatoen. De fordele, du får som årskortholder, er de fordele,
der er gældende på det tidspunkt, dit årskort træder i kraft.  Der skal forventes 4- 5 arbejdsdage i leveringstid. Herunder kan du se alle dine fordele
som årskortholder samt salgsbetingelser.

Du kan få refunderet dagens billet, hvis
du ved udgangen køber et årskort

Købsbetingelser

Ved køb af årskort til Aalborg Zoo
accepterer du følgende betingelser,
som bør læses grundigt inden køb


1. Der findes 3 typer årskort: Årskort
Voksen, Årskort Barn (3-11 år), samt
årskort til studerende. Børn må ikke
være fyldt 12 år på tidspunktet, hvor
et Årskort Barn udstedes. Det er
køberen af et givent årskort, der skal
dokumentere alder på
købstidspunktet.


2. Årskortet er strengt personligt og
det må kun bruges af den person, det
er udstedt til (årskortholderen).
Årskortholderen har ansvaret for, at
årskortet ikke bliver brugt af andre.
Bruger andre dit årskort, medfører
det, at kortet bliver inddraget og
annulleret. Man får ikke årskortet
tilbage ved inddragelse, og man får
hverken helt eller delvist penge
tilbage, hvis der sker inddragelse af
årskortet.
 

3. Når et årskort bliver taget i brug,
tager Aalborg Zoo et billede af
årskortholderen. Dette billede bliver
gemt elektronisk og bliver ved besøg i
Aalborg Zoo vist på en skærm, der er
synlig for kontrolløren ved indgangen.
Kontrolløren kan forlange at se anden
gyldig legitimation.

4. Årskortet gælder ét år frem fra den
dato, hvor kortet købes. Medlemskabet
ophører automatisk herefter, hvis
man ikke fornyer årskortet.
 

5. Medlemskabet er bindende og kan
ikke opsiges eller refunderes i
gyldighedsperioden.
 

6. Årskortholderen har fri adgang til
Aalborg Zoo mod forevisning af gyldigt
årskort, og man har adgang til andre
attraktioner som beskrevet under
”Medlemsfordele” mod forevisning af
gyldigt årskort. Har man ikke sit
gyldige årskort med, skal man betale
normal entré, som ikke bliver
refunderet.
 

7. Mistes årskortet, skal man straks
kontakte Aalborg Zoo, så årskortet
kan blive spærret. Bliver et mistet
årskort, uden at der er bestilt
spærring, benyttet af en anden person
end årskortholderen, anser Aalborg
Zoo det for at være misbrug, og
årskortet vil blive inddraget.
Inddragne årskort bliver ikke leveret
tilbage, og de bliver hverken helt eller
delvist refunderet.
http://shop.aalborgzoo.dk/da/category/
6/Bestil-erstatningskort

8. Hvis der er udstedt to medlemskaber
i samme navn, kan det ene
medlemskab blive refunderet, hvis det
pågældende årskort ikke allerede er
benyttet. Et medlemskab kan ikke
overdrages til andre – dog kan
medlemskabet ved dødsfald
overdrages mod et gebyr, der svarer
til entréprisen for en voksen. Gave- og
erhvervsmedlemskaber refunderes
ikke.

9. Købes årskortet over internettet
eller ved anden form for fjernsalg, er
der, hvis årskortet ikke har været i
brug, 30 dages fortrydelsesret fra
købsdagen. Dog er der maksimum 14
dages fortrydelsesret fra modtagelsen
af årskortet. Man skal forevise
kvittering for købet, hvis Aalborg Zoo
forlanger det. Man kan benytte sig af
fortrydelsesretten ved at sende brev
eller e-mail til Aalborg Zoo. Når
Aalborg Zoo modtager brev eller
e-mail om fortrydelse, bliver årskortet
straks deaktiveret. Et deaktiveret
årskort kan ikke genåbnes.


10. Har du spørgsmål om årskortet,
skal du henvende dig skriftligt eller
telefonisk til Aalborg Zoo. Kontaktinformation
findes på
www.aalborgzoo.dk.