LUK

Udvikling af ny molekylær metode til pre-screening af fækale prøver

Navn: 

Trine Sørensen og Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet

Beskrivelse:

Undersøgelser af fæcesprøver fra naturlige økosystemer er en integreret del af bevarings- og populationsbiologien. Next generation sekventering har gjort det muligt at undersøge dyrenes identitet, populationsstørrelser og diætsammensætning igennem dyrenes efterladelser. En af de største begrænsninger i disse undersøgelser er økonomisk, da de er relativt dyre at udføre. En pre-sortering af fæcesprøverne, således at kun de relevante prøver med interesse udføres vil gøre det betragteligt nemmere og mere kost effektivt at fortage store undersøgelser. Et sådant redskab til udvælgelse af de relevante prøver vil være af interesse for bevaringsbiologien. I dette projekt vil vi udvikle en metode til hurtig og high-throughput pre-screening af miljøprøver som fæces og maveindhold fra dyr som er af interesse for den danske bevaringbiologi.