Vores arbejde for at bevare dyrene

Naturbevaring

Aalborg Zoos mission er at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. Vores arbejde med naturbevaring foregår som formidling, forskning, avlsarbejde og støtte til naturbevaringsprojekter rundt om i verden.

Aalborg Zoo støtter aktivt projekter og organisationer i ind- og udland, der arbejder for naturbevaring fra bekæmpelse af krybskytteri i Sydafrika til bevarelse af den truede kirkeugle i Jylland.

Via indsamlinger blandt Aalborg Zoos gæster og ved direkte donationer fra Aalborg Zoo, gør vi en forskel, der hvor det virkelig brænder på for verdens truede dyrearter.

 

Formidling

Vi brænder for at øge gæsternes interesse og forståelse for naturen, dens mangfoldighed og de udfordringer, den står overfor.

Med 4-500.000 årlige besøgende har vi en enestående mulighed for at påvirke et stort antal menneskers holdninger og engagement i forhold til dyr og natur.

I vores skoletjeneste, ved rundvisninger, arrangementer, speaks, skiltning i haven og via digitale medier formidler vi om dyrene, deres levesteder og vores samarbejde med internationale organisationer, der arbejder for at bevare dyrearter og deres naturlige levesteder rundt om i verden.

 

Forskning

Forskning er en vigtig del af vores arbejde. Den videnskabelige stab i Aalborg Zoo beskæftiger sig med forskning, som kommer både dyrene i zoo og de vildtlevende populationer til gode. Der forskes blandt andet indenfor adfærdsbiologi, populationsbiologi og veterinære opgaver. Forskningen foregår i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, AAU.

Aalborg Zoo støtter studerendes forskningsprojekter gennem Aalborg Zoo Conservation Foundation (AZCF).

Derudover deltager Aalborg Zoo i forskning på flere andre måder.

Ved hver bedøvelse af dyr i forbindelse med sundhedstjek, transport eller andet indsamler vi materiale til EAZA biobank (Den europæiske sammenslutning af zoos og akvarier) Dette materiale bruges i opsporingen af eventuelle sygdomme i avlsprogrammer og andre relevante forskningsprojekter.

Prøver og organer bidrager endvidere til aktuelle forskningsprojekter på universiteter rundt om i verden og øger forståelsen af fysiologiske sammenhænge og dermed bevarelsen af arter.

Vi deltager i undersøgelser og projekter i EAZA-regi med fokus på fodring, anlæg, berigelse og anlægsdesign og er på den måde være med til at sikre en løbende forbedring af det daglige management af dyr i zoologiske haver. 

 

Avlssamarbejde

Vi arbejder struktureret og  kontinuerligt med avl og deltager i det europæisk avlssamarbejde EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande.

 

Aalborg Zoo åbnede i 1935 og forvalter i dag en dyrebestand bestående af cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter.