LUK

Vi gør en forskel

Naturbevaring

Mission

Aalborg Zoo skal bidrage til naturbevarelse ved at skabe kendskab til, og forståelse for dyr og natur og dermed påvirke holdningen og adfærden blandt vores gæster til gavn og glæde for natur og mennesker.

Dette skal foregå via forskning, formidling og oplevelser centreret omkring havens dyr, samt ved et kontinuerligt fokus på dyrevelfærd, naturbevaring og miljøbevidsthed.

Aalborg Zoo skal fokusere både nationalt, såvel som internationalt i forskning, formidling og naturbevaringsprojekter. 

Vision

Aalborg Zoo er
- en innovativ og sjov oplevelse med dyr
- en oplevelse med indhold
- et indhold med holdning
                       ... til dig

Fra forbruger til bevarer

Aalborg Zoo åbnede i 1935, som en tidstypisk zoo, en rekreativ have med en samling af dyr, som havde til formål at underholde og belære publikum. Ofte kom dyrene direkte fra naturen via dyrehandlere, og de zoologiske haver var som sådan store "naturforbrugere”. Der er heldigvis sket store forandringer siden.

Vi formidler

Zoologiske haver indenfor WAZA samarbejdet har en stor berøringsflade verden over. De besøges årligt af ca. 600 millioner gæster svarende til 1/10 af jordens befolkning. Denne berøringsflade er en vigtig faktor i formidlingen om dyr og natur og de problemer som truer dem. Zoo har derfor også en vigtig opgave i formidlingen omkring naturbevaringen. 

Vores formidling gennem skoletjenesten, rundvisninger, speaks og andre møder med gæster er til for at øge interessen og forståelsen for naturen og dens mangfoldighed og de udfordringer den står overfor. Ved øget interesse skærpes lysten til at engagere sig og gøre noget for naturbevarelsen og vores formidling er derfor vigtig i et større perspektiv.

Jo flere gæster vi får ind i haven jo bredere når vi ud og jo flere midler får vi også som institution til at arbejde for naturbevarelse – både i vores egen zoologiske have og i resten af verden.

Vi har med vores samarbejdspartneren en stor berøringsflade og det gør vores arbejde endnu mere vigtigt globalt set. Generelt er alt hvad vi gør baseret på videnskabeligt grundlag og dette gælder også for vores formidling.

Vi forsker

Forskning er en vigtig del af vores arbejde. Den viden som genereres om dyrene kommer både dyrene i zoo og de vildtlevende populationer til gode.

Der forskes indenfor adfærdsbiologi, populationsbiologi og veterinære opgaver. Disse opgaver udføres af studerende og havens medarbejder bidrager med prøver og viden i forbindelse med større forskningsprojekter med tilknytning til EAZA, den europæiske sammenslutning af zoos og akvarier i Europa.

Forskningen er med til at sikre at vores management bliver opdateret løbende og vi derfor kan sikre at dyrebestanden har optimal velfærd og sundhed – både genetisk, fysisk og adfærdsmæssigt.

Derudover bidrager forskningsresultaterne med viden om dyrenes samspil med naturen. Denne viden giver en bedre forståelse for, hvordan vi bedst kan bevare arterne og deres naturlige leveområder.

Kampagner

EAZA er den europæiske sammenslutning af zoos og akvarier i Europa. Hvert år afvikler EAZA en kampagne, der har til formål at skabe oplysning om global bevaringsværdig natur.

Medlemmerne af EAZA har til opgave at oplyse og formidle om udvalgte naturbevarelsesprojekter. Den årlige kampagne kan have til formål enten at indsamle økonomiske midler, så projekterne kan føres ud i livet eller at indsamle underskrifter for at påvirke politiske beslutninger.