Naturbevarelse

Naturbevarelse og forskning

En vigtig mission for Aalborg Zoo er at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder.

Derfor arbejder vi kontinuerligt med avl og deltager i det europæisk avlssamarbejde EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande.

Den videnskabelige stab i Aalborg Zoo beskæftiger sig endvidere med forskning, som skal komme både dyrene i zoo og de vildtlevende populationer til gode.

Forskningen foregår ofte i tæt samarbejde med den europæiske sammenslutning af zoos og akvarier EAZA.

 

Aalborg Zoo åbnede i 1935 og forvalter i dag en dyrebestand bestående af cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter. Dyrene spiller en central rolle for Aalborg Zoos fundament og aktiviteter, og havens dyr har en naturlig første prioritet for alle Zoos medarbejdere.

Formidling

Aalborg Zoos årlige besøgstal svarer til cirka en tolvtedel af Danmarks befolkning, og det giver os året rundt en enestående mulighed for at påvirke et stort antal menneskers holdninger og engagement i forhold til dyr og natur.

Vi fortæller blandt andet om internationale hjælpeorganisationer, der arbejder for at stoppe tilintetgørelsen af dyrs naturlige levesteder rundt om i verden.

Aalborg Zoo støtter aktivt forskellige formål og organisationer, som tager kampen op mod for eksempel krybskytteri af afrikanske elefanter, eller som arbejder til fordel for den truede kirkeugle i Jylland.

Via indsamlinger og ved direkte økonomisk hjælp fra Aalborg Zoo, er håbet at gøre en forskel, der hvor det virkelig brænder på for verdens truede dyrearter.