LUK

Mikrobiomdiversitet hos hedepletvinge i Danmark

Nanna R. Lauridsen
Studerende, Institut for Bioscience
Aarhus Universitet

Resumé 
Nordjylland er hjemsted for den kritisk truede dagsommerfugl hedepletvinge. Sideløbende med en sikring af artens levesteder er en identificering af ideelle bestand til at starte et avlsprogram relevant. En af de store udfordringer for at sikre overlevelsen af hedepletvinge er en bedre forståelse af artens genetiske variation i det fragmenterede danske landskab. Takket være støtte fra blandt andet AZCF var det muligt i 2014 at identificere 317 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) baseret på indsamlede larver af hedepletvinge hvorved det har været muligt at identificere populationer men forskellig grad af genetisk variation.

Jeg ønsker nu at udvide undersøgelsen af genetisk variation til også at omfatte beskrivelse af diversiteten af larvernes mikroorganismer (mikrobiom) baseret på allerede ekstraheret DNA. Det forventes at visse indavlede bestande har dårligere immunfunktion og derfor rummer en større diversitet af mikroorganismer og derfor ikke vil være optimale avlsdyr i et avlsprogram.