LUK

Marint affald i Grønland

   

Trine Skovgaard Kirkfeldt
Cand.polyt. i Miljøledelse og Bæredygtighed
Aalborg Universitet
 
 

Baggrund for projektet
Marint affald har i løbet af de sidste årtier fået mere og mere fokus, og det er nu tydeligt, at der er en stigende mængde affald i verdenshavene, primært bestående af plastik, der har en række forskellige negative konsekvenser for miljøet. Marint affald er et produkt af menneskelig aktivitet og misfungerende affaldshåndtering, men det kan alligevel findes i øde områder, hvor der kun er et meget begrænset niveau af menneskelig aktivitet, som det er tilfældet i Arktis. Havstrømmene og vinde er medvirkende til, at marint affald nu ophober sig i en sjette akkumuleringszone sydvest for Svalbard. Dette er et tegn på, at Arktis ikke kan gå fri fra de negative følger af marint affald. Der er foretaget videnskabelige undersøgelser ved Nordpolen, der viste, at der kan findes mikroplastik i pakisen. Undersøgelser ved den nordøstcanadiske kyst har fundet plastik i mellem 31%-87% af undersøgte havfugle af arten fulmarus glacialis (på dansk: mallemuk). Studier har endvidere vist, at bl.a. plankton, phytoplankton, østers, muslinger og fisk indtager marint plastik, og at dette kan få virkninger for reproduktions- og vækstraten. Det er endnu uvist, hvilke følger dette har for fødekæden som helhed, inklusiv hvilken effekt dette kan have på mennesker.

Der er foretaget studier af marint affald i Island, på Svalbard og i Nordnorge, men endnu er der ikke sat fokus på dette i Grønland. Dette speciale er det første initiativ, der sætter fokus på marint affald i Grønland.

Formål og Metode

Formålet med specialet er at skabe viden om tilstedeværelsen af marint affald i Grønland, og hvad der kan gøres for at minimere fremtidige udledninger og konsekvenser af affald. Dette blev gjort ved først og fremmest at samle data om marint affald i Grønland ved tre kvantitative undersøgelser i Nuuk af henholdsvis affald langs kysten, affald på havbunden og affald i havoverfladen samt ved interviews med professionelle og fritids-fiskere og eksperter i affaldshåndtering i Grønland. De tre dataindsamlinger af kvantitative data bestod i en kyst-undersøgelse, hvor affald blev indsamlet og analyseret, en mikroplastik-analyse, hvor prøver blev taget fra båd ved brug af et bongo-trawl, og optagelse af havbunden på udvalgte steder med undervandskamera.

Fundene blev efterfølgende brugt i en analyse af mulige tiltag for at minimere fremtidige udledninger samt formuleringen af konkrete anbefalinger for hvilke tiltag der er bedst egnede og på samme tid mulige at implementere i Grønland.

Resultater

Resultaterne forventes at kunne give indsigt og viden til en række projekter og ekspeditioner om marint affald der er planlagt for sommeren 2016 af NGO’er og universiteter, samt andre fremtidige projekter, og derved fungere som et startskud til at undersøge konsekvenserne ved marint affald i Grønland og hvordan dette skal håndteres.