LUK

Projekt kirkeugle

Aalborg Zoo Conservation Foundation

 

   

Jens Sigsgaard,
Aalborg Zoo

Gennem formidling at skabe bevidsthed omkring kirkeuglen I Danmark og herigennem bidrage til artens overlevelse I Danmark. Aalborg Zoo har oprettet et lille avlscenter for kirkeugle, og vil i foråret 2015 have 2 par, som vi håber vil yngle. Fuglene passes af dyrepassere fra primatafdelingen.

Projekt Kirkeugle - Aalborg Zoo. Formålet er: 
Opdræt med henblik på at opnå erfaring med pasning og avl og om muligt genudsætning
Forskningsprojekter omkring kirkeugle og avl som henvender sig til studerende
Formidling gennem træning af unge fugle så de kan indgå i undervisning

Opdræt

Aalborg Zoos kirkeugler stammer fra fangenskabsopdræt. De kan bidrage med vigtig erfaring omkring avlen. I det øjeblik der evt. åbnes op for avl med danske fugle, vil vi være parate. Disse første par vil i henhold til den nye Masterplan komme i udstilling i Aalborg Zoo, men samtidig levere unger som trænes til formidling.

Forskning

Der lægges op til, at der i avlscentret kan foregå studier/dataindsamling, som kan danne baggrund for mindre forskningsprojekter i samarbejde med f.eks. studerende fra Aalborg Universitet. Herunder også ”Citizen science” studier. Citizen Science er et forholdsvis nyt fænomen, hvor internettet tages i brug for at indsamle data. I dette tilfælde beder vi brugere af Aalborg Zoos hjemmeside om at observere kirkeuglerne via video på nettet, og samtidig indrapportere direkte via nettet, når en nærmere af os defineret adfærd forekommer.

Formidling

Unge ugler vil blive trænet til at kunne indgå i formidlingen på Aalborg Zoos nye scene. En lille kirkeugle på hånden er et meget stærk virkemiddel, når man skal have et budskab om trusler og bevaring til at rodfæste sig blandt publikum. Det er vores håb, at vi via dette kan bidrage til bevaringen af kirkeuglen i lokalområdet og i Danmark.