LUK

Naturbevaringsprojekter

Aalborg Zoo African Wildlife support

Aalborg Zoo har siden 2009 samarbejdet med Transfrontier Africa som driver en forsknings lejr i det 52.000 hektar store Balule Naturreservat i Greater Krüger Nationalpark, Sydafrika.

Transfrontier Africa ledes af Craig Spencer og hans team. Aalborg Zoos rolle er at formidle om projektet og indsamle midler til Transfrontiers arbejde. Aalborg Zoo besøger ligeledes i samarbejde med Africa Tours projektet med en gruppe gæster en gang årligt. Ved disse årlige besøg får vi skabt en interesse, et fornyet fokus og nye ambassadører for dette omfattende naturbevaringsprojekt.

 

Transfrontier Africa har fire hovedfunktioner:

 1. Forskning: De fungerer som videnskabelig rådgiver for Balule naturreservatet, så naturreservatet kan læne sig op af videnskabeligt dokumenterede afhandlinger når der skal træffes afgørende beslutninger for reservatet.
 2. Lokalsamfundet: Transfrontier Africa står for Balule naturreservatets indsats i lokalsamfundet blandt andet med uddannelsesprogrammet ”Bush Babies”. De yder ligeledes hjælp ved indsatser i forbindelse med de konflikter der opstår mellem mennesker og dyr
 3. Tilskadekomne dyr: Transfrontier Africa står for de indsatser der skal gøres i forbindelse med dyr der kommer til skade, f.eks i forbindelse med krybskytteri, og for at bringe undvegne dyr tilbage til reservatet.
 4. Kampen mod krybskytter: Grundet den store stigning af krybskytteri dannede Transfrontier Africa tilbage i 2012 antikrybskytteenheden ”Black Mamba APU”, der er en gruppe på mere end 36 lokale kvinder, som bruges som værn mod krybskytteri. Black Mamba fungerer som Balule naturreservatets første værn mod krybskytter.

Læs mere HER eller følg Black Mamba på Facebook

 

 

Black Mamba APU

Kampen mod krybskytter kan kun vindes gennem uddannelse af lokalsamfundet. Det er her kvinderne gør en væsentlig forskel. De har kulturelt set en langt større troværdighed end mændene, og de lader sig ikke bestikke.

Aalborg Zoo er, i samarbejde med havens gæster, hovedsponsor for det prisvindende projekt og sender årligt et beløb, som dækker et års madration i felten til de personer, som dagligt arbejder med krybskytteri.

Hvert år støttes der med 100.000kr gennem indsamlinger og direkte donation fra Aalborg Zoo.

Hvis du gerne vil støtte

 • Støtte til Black Mambas feltrationer
  MobilePay til 95168
 • Støtte til Transfrontier Africas andet arbejde  (Aalborg Zoo African Wildlife support) 
  MobilePay til 262820

Du bestemmer selv, hvilket beløb du vil støtte med.

Black Mambas arbejdsopgaver:

 • De finder og nedlægger krybskytternes lejre.
 • De finder og indsamler snarer og fælder dagligt.
 • De patruljerer dagligt i små grupper i grænselandet til reservatet.
 • De holder øjne og øre åbne - både i reservatet og i lokalsamfundet.
 • De bruges som naturens formidlere i lokalsamfundet.
 • De bruges som hjælpere til lokale arrangementer for at udbrede vigtigheden af deres arbejde.
 • De foretager vejspærringer og kontrol.
 • De arbejder tæt sammen med en gruppe armerede rangere og assisterer bla. ved anholdelser.

Fakta:

 • På under to år har Black Mamba reduceret krybskytteriet i deres område med hele 76%.
 • De har i samme periode, fundet og nedlagt 12 lejre og 3 slagtepladser, alle lavet af krybskytter.
 • For kun 7 kr pr. kvinde kan vi sørge for, at de får 3 måltider om dagen.
 • Der nedlægges gennemsnitligt 100 elefanter om dagen.
 • Hvis krybskytteriet fortsætter i nuværende tempo, er der ingen elefanter tilbage i Afrika om 10 år.
 • Der er under 25.000 næsehorn tilbage i Afrika.
 • 83% af alle Afrikas næsehorn lever i Sydafrika.
 • Der nedlægges tre næsehorn om dagen af krybskytter i Sydafrika.

 

Red Orangutangen

Aalborg Zoos orangutanger

I Aalborg Zoo kan man, som i den eneste zoologiske have i Danmark, opleve orangutanger. På nuværende tidspunkt har parken tre orangutanger, Djiamat, Anton og Cinta. Der findes tre arter af orangutanger, den ene findes på Borneo og de to andre på Sumatra. Aalborg Zoos orangutanger er alle tre Borneo orangutanger.

Orangutangen er den mest trælevende af alle menneskeaberne og pga. deres snævre udbredelsesområde og en stadig øget fældning af regnskoven – abernes naturlige levested – er de blevet stærkt udryddelsestruede. I Orangutanghuset formidles om orangutanger og situationen på Borneo

Red Orangutangen

Organisationen Red Orangutangen kæmper netop for orangutangernes overlevelse på Borneo. Samtidig beskytter og genplanter Red Orangutangen regnskov på Borneo. Aalborg Zoo har igennem Red Orangutangen støttet rehabiliteringscentre for orangutanger i Nyaru Menteng og Samboja Lestari på Borneo. Vi følger med i orangutangernes skæbne i centeret, indtil de kan klare sig selv og bliver sat fri. Pengene Aalborg Zoo støtter med går til to fokusområder:

 1. Bevarelse af Borneos regnskov og de vilde orangutanger, der lever i den
  • Direkte beskyttelse af regnskoven
  • Genopretning af ødelagt regnskov
  • Inddragelse af oprindelige folk
 1. Støtte til Red Orangutangens lokale partner- BOS Foundations- to rehabiliteringscentre i den indonesiske del af Borneo
  • Redning af nødstedte orangutanger
  • Rehabilitering og genudsætning
  • Permanente fristeder

Ved at støtte Red Orangutangen støtter du organisationens regnskovsbevarende projekter. Se mere på www.redorangutangen.dk

Øvrige projekter

Wild Cats Conservation Alliance

I Aalborg Zoos rovdyrhus ved sumatratigerne begyndte Aalborg Zoo i 2018 en indsamling til Wild  Cats Conservation Alliance, som arbejder i Kerinci Seblat Nationalpark på Sumatra.

Truslerne imod de vilde rovdyr i området er krybskytteri, etablering af veje, ulovlig minedrift samt rydning af skovområder. De indsamlede penge går til retshåndhævelse samt undersøgelser via regelmæssige patruljer foretaget af Nationalparkens personale. Desuden ydes der hjælp ved tiger – menneske konflikter, som er stadig stigende i takt med befolkningstilvæksten.

Der samles penge ind og formidles om projektet i rovdyrhuset. I 2018 samlede vi i alt 14.460 kr. ind, som blev sendt ned til projektet.

Naturbevaringsprojekt med fokus på Northern Yellow-cheeked Crested Gibbons 

Aalborg Zoo besluttede i 2018 sammen med mere end 20 andre zoologiske haver i Europa at støtte Frankfurt Zoological Society & Stiftung Artenschutz projekt i bevarelsen af Nomascus Gibbonen i Kon Ka Kinh National Park i det centrale højland af Vietnam.

Aalborg Zoo støtter årligt med 1000 Euro

Støtte til bevarelse af Kirkeuglen i Danmark

Kirkeuglebestanden er gået fra at være Jyllands mest almindelige ugle i 1960erne, til i 2018 kun at bestå af 12 kendte par.

Kirkeugler yngler som 1-årige og kan under gunstige (føde)betingelser producere 6 æg og unger pr. par årligt. I perioden 1980-1990, hvor bestanden af kirkeugler i Himmerland syntes at være relativt stabil, var den gennemsnitlige kuldstørrelse på 4,1 æg og 2,8 udfløjne unger.

Omkring 2005, hvor bestanden var i kraftig tilbagegang, var kuldstørrelsen uændret, men antallet af udfløjne unger var reduceret til 1,2. Denne nedgang i antal udfløjne unger har entydigt kunnet henføres til fødemangel i ruge- og ungeperioden.

”Mulighederne for genopretning af den danske kirkeuglebestand” er et projekt ledet af Institut for Bioscience, som i 2019 vil lave en specifik undersøgelse af fødegrundlaget hos tre par i Østhimmerland samt i Slesvig-Holsten, som er det nærmeste område fra Danmark med en stabil kirkeuglebestand.

Aalborg Zoos Conservation Fond har besluttet af øremærke 25.000 kr. af fondens penge i 2019 til arbejdet med bevarelse kirkeuglen og arbejder på at kunne formidle om fuglen og dens tilbagegang på Zoofari-scenen fra sommeren 2019.

 

Hvis du gerne vil vide mere om vores naturbevaringsprojekter

Kontakt Anette Sofie Warncke Nutzhorn aswn@aalborgzoo.dk