LUK

Naturbevaringsprojekter

Elefantprojekt i Sydafrika

Transfrontier Africa

Aalborg Zoo har siden 2009 samarbejdet med og støttet Transfrontier Africa, projektleder Craig Spencer og hans team i Sydafrika som driver en forsknings camp hvorfra der laves optællinger og overvågning af elefanter. Aalborg Zoo og Transfrontier Africa er i dag officielle samarbejdspartnere.

Grundet det store pres af krybskytteri, som gennem tiden er øget på arter som elefanter og næsehorn, har vi måtte ændre vores hovedfokus fra forskning til at tage kampen op imod krybskytteri i Balule Nature Reserve, som er et 52.000 hektar stort område i Kruger Nationalpark, Sydafrika.

Den ulovlige jagt på de vilde dyr i Afrika, er nærmest eksploderet gennem det sidste årti. Specielt er elefanterne og næsehornene meget hårdt ramt. Så hårdt at handlen med truede dyrearter i dag regnes for verdens fjerdestørste kriminelle økonomi – kun overgået af våbensmugling, menneske- og narkotikahandel.

Facts:

 • På under 2 år har Black Mamba reduceret krybskytteriet i deres område med hele 76%.
 • De har i samme periode, fundet og nedlagt 12 lejre og 3 slagtepladser, alle lavet af krybskytter.
 • For kun 7 kr pr. kvinde kan vi sørge for, at de får 3 måltider om dagen.
 • Der nedslagtes gennemsnitligt 100 elefanter om dagen.
 • Hvis krybskytteriet fortsætter i nuværende tempo, så er der ingen elefanter tilbage i Afrika om 10 år.
 • Der er under 25.000 næsehorn tilbage i Afrika.
 • 83% af alle Afrikas næsehorn lever i Sydafrika.
 • Der nedlægges 3 næsehorn om dagen af krybskytter i Sydafrika.

Aalborg Zoo besøger i samarbejde med Africa Tours projektet med en gruppe gæster en gang årligt. Ved disse årlige besøg får vi skab en interesse, et fornyet fokus og nye ambassadører for det naturbevarings projekt vi som moderne zoologisk have deltager i.

 

 

Black Mamba APU

Antikrybskytteenheden ”Black Mamba APU” blev dannet i 2012 og Aalborg Zoo er, i samarbejde med havens gæster, hovedsponsor for det prisvindende projekt. Black Mamba APU er en gruppe på 32 lokale kvinder og 1 mand, som bruges som værn mod krybskytteri.

Det er vores overbevisning, at krigen mod krybskytter ikke kan vindes med krudt og kugler, men i stedet gennem uddannelse af lokalsamfundet. Det er her kvinderne gør en væsentlig forskel. De har kulturelt set en langt større troværdighed end mændene, og de lader sig ikke bestikke.

Black Mambas arbejdsopgaver:

 • De finder og nedlægger krybskytternes lejre.
 • De finder og indsamler snarer og fælder dagligt.
 • De patruljerer dagligt i små grupper i grænselandet til reservatet.
 • De holder øjne og øre åbne - både i reservatet og i lokalsamfundet.
 • De bruges som naturens formidlere i lokalsamfundet.
 • De bruges som hjælpere til lokale arrangementer for at udbrede vigtigheden af deres arbejde.
 • De foretager vejspærringer og kontrol.
 • De arbejder tæt sammen med en gruppe armerede rangere og assisterer bla. ved anholdelser.

Gennem indsamlinger blandt Aalborg Zoos publikum og ved direkte tilskud fra Aalborg Zoo samler Aalborg zoo et beløb ind som dækker et års madrationerne i felten til de 33 personer som dagligt arbejder med krybskytteri.

Aalborg Zoo støtter med 100.000 kr. årligt

Læs mere og støt Black Mamba HER eller følg Black Mamba på facebook

Red Orangutangen

Aalborg Zoos orangutanger

I Aalborg Zoo kan man, som i den eneste zoologiske have i Danmark, opleve orangutanger. På nuværende tidspunkt har parken tre orangutanger, Djiamat, Anton og Cinta. Der findes tre arter af orangutanger, den ene findes på Borneo og de to andre på Sumatra. Aalborg Zoos orangutanger er alle tre Borneo orangutanger.

Orangutangen er den mest trælevende af alle menneskeaberne og pga. deres snævre udbredelsesområde og en stadig øget fældning af regnskoven – abernes naturlige levested – er de blevet stærkt udryddelsestruede. I Orangutanghuset formidles om orangutanger og situationen på Borneo

Red Orangutangen

Organisationen Red Orangutangen kæmper netop for orangutangernes overlevelse på Borneo. Samtidig beskytter og genplanter Red Orangutangen regnskov på Borneo. Aalborg Zoo har igennem Red Orangutangen støttet rehabiliteringscentre for orangutanger i Nyaru Menteng og Samboja Lestari på Borneo. Vi følger med i orangutangernes skæbne i centeret, indtil de kan klare sig selv og bliver sat fri. Pengene Aalborg Zoo støtter med går til to fokusområder:

 1. Bevarelse af Borneos regnskov og de vilde orangutanger, der lever i den
  • Direkte beskyttelse af regnskoven
  • Genopretning af ødelagt regnskov
  • Inddragelse af oprindelige folk
 1. Støtte til Red Orangutangens lokale partner- BOS Foundations- to rehabiliteringscentre i den indonesiske del af Borneo
  • Redning af nødstedte orangutanger
  • Rehabilitering og genudsætning
  • Permanente fristeder

Ved at støtte Red Orangutangen støtter du organisationens regnskovsbevarende projekter. Se mere på www.redorangutangen.dk

Øvrige projekter

Wild Cats Conservation Alliance

I Aalborg Zoos rovdyrhus ved sumatratigerne begyndte Aalborg Zoo i 2018 en indsamling til Wild  Cats Conservation Alliance, som arbejder i Kerinci Seblat Nationalpark på Sumatra.

Truslerne imod de vilde rovdyr i området er krybskytteri, etablering af veje, ulovlig minedrift samt rydning af skovområder. De indsamlede penge går til retshåndhævelse samt undersøgelser via regelmæssige patruljer foretaget af Nationalparkens personale. Desuden ydes der hjælp ved tiger – menneske konflikter, som er stadig stigende i takt med befolkningstilvæksten.

Der samles penge ind og formidles om projektet i rovdyrhuset. I 2018 samlede vi i alt 14.460 kr. ind, som blev sendt ned til projektet.

Naturbevaringsprojekt med fokus på Northern Yellow-cheeked Crested Gibbons 

Aalborg Zoo besluttede i 2018 sammen med mere end 20 andre zoologiske haver i Europa at støtte Frankfurt Zoological Society & Stiftung Artenschutz projekt i bevarelsen af Nomascus Gibbonen i Kon Ka Kinh National Park i det centrale højland af Vietnam.

Aalborg Zoo støtter årligt med 1000 Euro

Støtte til bevarelse af Kirkeuglen i Danmark

Kirkeuglebestanden er gået fra at være Jyllands mest almindelige ugle i 1960erne, til i 2018 kun at bestå af 12 kendte par.

Kirkeugler yngler som 1-årige og kan under gunstige (føde)betingelser producere 6 æg og unger pr. par årligt. I perioden 1980-1990, hvor bestanden af kirkeugler i Himmerland syntes at være relativt stabil, var den gennemsnitlige kuldstørrelse på 4,1 æg og 2,8 udfløjne unger.

Omkring 2005, hvor bestanden var i kraftig tilbagegang, var kuldstørrelsen uændret, men antallet af udfløjne unger var reduceret til 1,2. Denne nedgang i antal udfløjne unger har entydigt kunnet henføres til fødemangel i ruge- og ungeperioden.

”Mulighederne for genopretning af den danske kirkeuglebestand” er et projekt ledet af Institut for Bioscience, som i 2019 vil lave en specifik undersøgelse af fødegrundlaget hos tre par i Østhimmerland samt i Slesvig-Holsten, som er det nærmeste område fra Danmark med en stabil kirkeuglebestand.

Aalborg Zoos Conservation Fond har besluttet af øremærke 25.000 kr. af fondens penge i 2019 til arbejdet med bevarelse kirkeuglen og arbejder på at kunne formidle om fuglen og dens tilbagegang på Zoofari-scenen fra sommeren 2019.