LUK

Identificering og bevaring af mikrobiomer i Arktiske miljøer

Navn:

Hans-Christian Fjeldsø Greve

Beskrivelse:

I projektet vil vi undersøge traditionelle grønlandske fødevarer og insekter gennem deres mikrobiologi. Traditionelle grønlandske fødevarer fremstilles ofte i naturlige omgivelser og konserveres gennem tørring, saltning eller rygning og lejlighedsvis gennem gæring. Ligeledes er den rig på fedt og protein. Disse fødevarer kan betragtes som kilder til en naturlig mangfoldighed af mikrober, da fødevarerne ikke er kogte og tilberedt i ikke-industrielle omgivelser. Naturlige mikrober kan derved være til brug for naturlig bevarelse af industrielle kød og fiskeprodukter, men også på længere sigt være med til at identificere typer af fødevarer (bakterier) der kan spille en vigtig rolle for det humane helbred. Projekterne ønsker at se på mikrobiomet af traditionelle grønlandske fødevarer og insekter, og sammenholde det med publicerede humane mikrobiomer på tværs af geografiske områder og diæter. Til dette benyttes 16S rRNA amplikon sekventering af indsamlede prøver. Indsamling vil foregå i løbet af en allerede planlagt feltsæson på Grønland, 2019 samt fra samarbejdspartnere.