LUK

Aalborg Zoo er nemt tilgængelig for alle

Handicapfaciliteter

Aalborg Zoo har gjort meget ud af at gøre haven nem at færdes i for både småbørn, ældre og handicappede.

Følgende forhold kan medvirke til at gøre en tur i Aalborg Zoo mere behagelig:

  • Det er gratis at låne kørestole (henvendelse skal ske til personalet ved indgangen)
  • Handicaphjælpere skal ikke betale entré (henvendelse skal ske til personalet ved indgangen)
  • Førerhunde, og hunde generelt, er tilladt i Aalborg Zoo

Aalborg Zoo er tilmeldt mærkeordningen hos foreningen: Tilgængelighed for Alle (God Adgang), hvilket betyder, at der er gode forhold for mennesker med forskellige slags funktionsnedsættelser. 

Mærket gives for tilgængelighed inden for en eller flere af følgende syv handicapkategorier:

  • Gang- arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Astmatikere og allergikere
  • Udviklingshandicappede
  • Alle med læsevanskeligheder