LUK

Genetiske undersøgelser af danske pindsvin

Sophie Lund Rasmussen
Syddansk Universitet

Undersøgelsen baserer sig på de 697 døde pindsvin, som danskerne hjalp mig med at indsamle i 2016. Pindsvinene kommer fra hele landet, og de genetiske undersøgelser vil give os et fantastisk indblik i den danske bestands opbygning, mulige isolation på øerne og genetiske variation i det hele taget. Derudover vil vi også kunne bruge resultaterne til at undersøge, hvor stor en betydning landskabsfragmenteringen har for pindsvinene, da den forventes at spille en væsentlig rolle, idet lokale pindsvinepopulationer bliver isoleret af vejene, da pindsvinene ofte køres over, når de søger ud af deres kendte områder for at finde mager i parringssæsonen. Det begrænser desværre også gen-flowet. Alle prøverne er udtaget og ligger klar til analyse. 

De genetiske undersøgelser og den efterfølgende bioinformatiske behandling af resultaterne udføres i samarbejde med professor Cino Pertoldi og professor Jeppe Lund Nielsen fra Aalborg Universitet. Vi har til lejligheden tilpasset en ny metode til genetiske analyser på pindsvin, genotyping by sequencing, så vi forventer at der både bliver publiceret en metodeartikel og en artikel om resultaterne af de genetiske undersøgelser, når arbejdet er færdiggjort.