LUK

Forskningsprojekter støttet af Aalborg Zoo

Forskning i Grønland

Forskning i Grønland

Aalborg Zoo har siden 1996 været involveret i forskning i Grønland og støtter feltbiologiske studier primært i Nordøstgrønland. Udgangspunket har været at støtte forskning af de mest truede arter på Grønland.

De støttede projekter

Status for spættet sæl
1996 / Jonas Teilmann

>Fødesøgning hos hvalros i Nordøstgrønland
1997 /  Søren Rysgaard

Snedækkets betydning for fødegrundlaget i det Nordøstlige Grønland
1998 / Charlotte Sigsgaard

Klimatiske og biologiske processers indflydelse på højarktiske vadefugle
1999 / Dorthe P. Lahrmann

Moskusoksers og lemmingers udnyttelse af landskabet
2000 / Mads C. Forchhammer

Forskellen mellem brugte ørred-elve og naturlige ørred-elve i Sisimiut Kommune
2001 / Søren Stach Nielse

Habitatudnyttelse hos polarræven i relation til byttedyrfordelingen i NØ Grønland
2002 / Line A. Kyhn

Pjece om fugle i Vestgrønland
2003 / Elisabeth og Frank Wille

Havterner i Nordøstgrønland
2004 / Nette Levermann & Anders P. Tøttrup

Biogeografi af grønlandske bjørnedyr
2005 / Søren Faurby

Polarræven - en opportunist i Arktis
2006 / Ditte Hendrichsen
Afdeling for Populationsbiologi, Københavns Universitet

Loddens fødebiologi og betydning for Nuukfjordens økosystem
2008 / Rasmus Berg Hedeholm
Afdeling for Marin Økologi, Århus Universitet

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om projekterne eller specifikationer for bevilling af penge til forskning på Grønland kan fås hos  Cino Pertoldi <cp@bio.aau.dk>

Payamino Indianerstammen

Forskning i Payamino 

Samarbejdet mellem Payamino indianerstammen og Aalborg Zoo blev indledt i august 2002.

Payamino stammens territorium omfatter 16.000 hektar regnskov. Forskningen i områdets artsrigdom og biodiversitet, er en vigtig del af naturbevaringen, idet forskningen kan fremkomme med konkrete resultater, som kan bruges i argumentationen for beskyttelse af området.

For at prioritere forskningen byggede Aalborg Zoo en forskningsstation i maj 2005. Pengene til at betale stammen for at bygge de nødvendige huse og for at afgive det areal som stationen er bygget på, blev doneret af en privat læge.

Før samarbejdet mellem Payamino stammen og Aalborg Zoo blev påbegyndt, havde stammen allerede i sommeren 2000 besøg af Stewart White fra Glasgow Universitet med en gruppe biologistuderende, som primært forskede i fugle. Glasgow Universitet under ledelse af Stewart har besøgt området hver sommer siden og listen over fuglearter vokser støt.

I 2005 blev forskningsstationen benyttet af Glasgow Universitet, Manchester Universitet samt studerende fra Århus Universitet. Samtidig blev et uformelt samarbejde indledt med Det Katolske Universitet, Universidad Católico, i hovedstaden Quito. 

Ud over at forskningen bidrager til den generelle viden om området, så bidrager tilstedeværelsen af forskere og studerende også til stammens indsigt i naturbevaring og til stammens økonomi. Alle som bor eller benytter stationen betaler et lille bidrag til dens vedligehold, og da det er medlemmer af stammen som vedligeholder bygningerne, ender pengene i sidste ende i stammen. En del af medlemmerne ansættes desuden som guider og kanofører for forskerne.

Resultaterne af forskningen er indtil videre talrige artslister over pattedyr, fugle, krybdyr, padder, edderkopper, insekter og planter.