Undervisningsoplæg

1. Dyr derhjemme

Zoo har et bredt udvalg af alternative kæledyr. Vi ser på pasning og pleje af f.eks. rotter, hamstere, skildpadder, øgler og slanger.

Klassetrin: 0. - 3. klasse
Varighed: cirka 45 minutter

Relevans for Fælles mål:

Organismer: ”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”, ”Eleven har viden om organismers opbygning” (Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 2. klassetrin, N/T)

Naturen lokalt og globalt:
”…og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden”
”Eleven har viden om menneskers påvirkning af naturområder gennem tiden”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 4. klassetrin, N/T)

2. Hverdagen i Zoo / Zoo som virksomhed

Kan afvikles i to varianter:
1. Vi besøger nogle af dyrene i haven – gerne udvalgt efter lærerens eller klassens ønsker. Den guidede tur giver blandt andet svar på:
Hvad laver en dyrepasser? Hvorfor ser zoo ud som den gør? Og har dyrene det godt i zoo?

Klassetrin: 2. - 10. klasse
Varighed: 45 minutter - 1 time
Fælles mål:

”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Undersøgelse, N/T)

”Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Modellering, N/T)

”Eleven har viden om naturområder”
”Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden”
”Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

2. Et virksomhedsbesøg er en mulighed for at lære, hvad en moderne zoologisk have arbejder med. Vi går en tur i Zoo, mens vi fortæller om havens historie, økonomi, miljøpolitik, dyrevalg, formål og værdier.

Klassetrin: 7. klasse - videregående uddannelser
Varighed: cirka 1½ time

Relevans for Fælles mål:
”Eleven har viden om naturområder”
”Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden”
”Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

”Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer”, ”Eleven har viden om biodiversitet”, ”Eleven har viden om naturforvaltning”
(Fælles mål efter 9.kl., biologi)

3. Aktiveringsværksted

Mange vilde dyr bruger en stor del af deres vågne timer på at fremskaffe føde. I en zoo er det derimod ikke noget, som dyrene skal kæmpe for at tilegne sig.
Men hvad skal dyrene så give sig til i al den tid, hvor de normalt ville være ”på arbejde efter føde”?
Eleverne får et indblik i hvorfor og hvordan vi aktiverer dyrene, så de bibeholder et aktivt liv med så megen naturlig adfærd som muligt.
De lærer også at lave aktiveringsfoder og hjælper med at placere det i dyrenes anlæg.

Klassetrin: 2. - 6. klasse
Varighed: 45 minutter - 1 time

Relevans for Fælles mål:
”Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider”
”Eleven har viden om organismers årscyklus.”
Organismer: ”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om organismers opbygning”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 2. klassetrin, N/T)
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Undersøgelse, N/T)

4. Krybdyr

Hvad karakteriserer et krybdyr i forhold til andre dyreklasser? Vi ser på udvalgte krybdyr og besvarer spørgsmål som: Hvordan håndterer man dem? Hvad æder de? Og hvordan er deres adfærd? Undervisningen afsluttes eventuelt med et besøg i tropehuset.

Klassetrin: 4. - 10. klasse
Varighed: 45 minutter - 1 time

Relevans for Fælles mål:
Organismer: ”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”, ”Eleven har viden om organismers opbygning” (Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 2. klassetrin, N/T)

Naturen lokalt og globalt:
”…og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden”
”Eleven har viden om menneskers påvirkning af naturområder gennem tiden”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 4. klassetrin, N/T)

”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden”
”Eleven har viden om naturområder”
”Eleven kan fortælle om livets udvikling”
”Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling”. - Efter 6. klassetrin
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

”Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation”
”Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger”
”Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 9. klassetrin, Biologi)

5. Dyrs tilpasningsevne og forskelligartethed

Fra isbjørne i de arktiske egne, til kameler i ørknerne og elefanter på savannen og i regnskovene. Vi ser nærmere på dyrs tilpasningsevne, og giver eksempler på, hvordan deres forskelligt udviklede sanser, adfærd, kropsform og farver hjælper dem til at overleve og endda trives på deres mere eller mindre barske levesteder.
Målet er, at eleverne gennem iagttagelse af udvalgte dyr vil forstå sammenhængene mellem dyrs forskelligartethed og deres levevilkår.

Klassetrin: 3. - 10. klasse
Varighed: ca. 45 minutter - 1 time

Relevans for Fælles mål:
”Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.”
(Fælles mål efter kompetenceområde, Undersøgelse, N/T)

”Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider”
”Eleven har viden om organismers årscyklus” – Efter 2. klassetrin
”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden”
”Eleven har viden om naturområder”. -Efter 4.klassetrin
”Eleven kan fortælle om livets udvikling”
”Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling”. - Efter 6. klassetrin
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)
”Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation”
”Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger”
”Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 9. klassetrin, Biologi)

6. Grønlands dyr

Levevilkårene i den nordlige del af rigsfællesskabet er i den barske ende af skalaen. Vi undersøger, hvordan dyrene på land og i havene omkring Grønland har tilpasset sig til det arktiske klima.
Vi ser på udstoppede dyr og skind fra arktiske dyr og besøger eventuelt isbjørnene.

Klassetrin: 0. - 7. klasse
Varighed: cirka 45 minutter - 1 time

Relevans for Fælles mål:
Organismer: ”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”, ”Eleven har viden om organismers opbygning” (Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 2. klassetrin, N/T)


Naturen lokalt og globalt:
”…og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden”
”Eleven har viden om menneskers påvirkning af naturområder gennem tiden”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 4. klassetrin, N/T)

”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden”
”Eleven har viden om naturområder” - Efter 6. klassetrin
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

”Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation”
”Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger”
”Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 9. klassetrin, Biologi)

7. Afrikas savanner

Giraffer, zebraer, antiloper og løver er nogle af dyrearterne, der lever på de tropiske græssletter i Afrika. Vi zoomer ind på dyrenes liv og samspil på savannen. Vi afslutter eventuelt timen med et besøg hos savannedyrene.

Klassetrin: 0. - 10. klasse
Varighed: 45 minutter - 1 time

Relevans for Fælles mål:
Organismer: ”Eleven har viden om dyr, planter og svampe”, ”Eleven har viden om organismers opbygning” (Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 2. klassetrin, N/T)

Naturen lokalt og globalt:
”…og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe”
”Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser”
”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden”
”Eleven har viden om menneskers påvirkning af naturområder gennem tiden”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 4. klassetrin, N/T)

”Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden”
”Eleven har viden om naturområder” - Efter 6. klassetrin
(Fælles mål efter kompetenceområde, Perspektivering, N/T)

”Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation”
”Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 9. klassetrin, Biologi)

8. Sanseoplevelser

Vi skruer helt ned for de alt for lange forklaringer – og tuner ind på dyrene med vores sanser.
Vi skal høre, føle, se og lugte: levende dyr, skind, kranier med mere.

Klassetrin: Specialklasser og lignende
Varighed: 30 - 45 minutter

9. Evolution / klassifikation

Gennem praktiske øvelser skal eleverne forsøge at bestemme udvalgte dyrs tilhørsforhold inden for systematikken. Hovedvægten lægges på hvirveldyrenes systematik og evolution.

Klassetrin: 8. klasse - 3. g
Varighed: ca. 1½ time

Relevans for Fælles mål:
”Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation”
”Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger”
”Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper”
”Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanisme”
”Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling”
”Eleven har viden om vurderingskriterier for evolutionære modeller”
”Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution”
”Eleven kan med modeller forklare arvelighed”
”Eleven har viden om arvelighed og genetik”
”Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling”
(Færdigheds- og vidensområder og –mål efter 9. klassetrin, Biologi)

10. Aalborg Zoo som virksomhedscase; afsætning, kommunikation, oplevelsesøkonomi

Hvert år besøger omkring 400.000 gæster Aalborg Zoo. Den selvejende institution blev indviet i 1935 og er i dag hjem for mere end 1500 dyr fordelt på cirka 126 forskellige arter.

Den bynære dyrepark lægger vægt på naturbevarelse, bæredygtighed, vidensdeling, avlssamarbejde til bevarelse af truede dyrearter, forskning samt Fair Trade-produkter.

I undervisningen beskriver vi virksomhedens udvikling, og diskuterer hvilken betydning kulturen og samfundet i øvrigt har i forhold til, hvordan vi markedsfører os og kommunikerer i det hele taget.
Fokus kan også være, hvilken position Aalborg Zoo har i oplevelsesøkonomien.

Klassetrin: HHX, EUX-business samt lignende uddannelser.
Varighed: 1½-2 timer (præsentation og dialog samt besøg i haven).

Book undervisning

Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!

Vælg emne

Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!

Vælg skole

Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
Feltet skal udfyldes!
 *