LUK

Evaluation of the House Fly Musca domestica as potential vectors of pathogenic bacteria between humans, domestic and wild animal

   

Tibebu Alemu

 
   

Temesgen Alemneh Yimanie

 

 

Studier har påvist spredning af bakterier mellem mennesker, husdyr og vildedyr i områder med overlappende habitater og ligeledes foreslået at en reduktion i spredning af bakterier mellem habitater kunne være til gavn for mennesker og husdyrs helbred, men i lige så høj grad for naturbevarelse af truede dyrearter. På trods af dette har vi i dagen mangelfuld viden om hvordan bakterier spredes mellem mennesker, husdyr og vildedyr i områder med overlappende habitater. Det er vist påvist at stuefluen kan sprede bakterier fra omgivelserne ind i husdyrstalde og den er derfor også kandidat som vektor for sygdomsfremkaldende bakterier mellem mennesker, husdyr og vildedyr i områder med overlappende habitater. Vi vil i projektet teste i hvor høj grad at stuefluers mikrobiom indsamlet i Etiopien i områder med høj tæthed af mennesker og husdyr er forskellig fra områder med lav tæthed af mennesker og husdyr, men høj tæthed af vildedyr. Ligeledes vil vi teste om prævalensen af kandidat bakterier i stuefluer er forskellig mellem disse områder. Denne viden vil kunne bruges til naturbeskyttelse af truede dyre og plantearter, men også give en øget forståelse for spredning af zoonoser.