LUK

Engineering Day i Aalborg Zoo

Case: anlægsdesign hos orangutanger

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som har til formål at introducere ingeniørens måde at tænke på i undervisningen i de danske grundskoler. Eleverne bliver præsenteret for egentlig problemstillinger fra den virkelige verden, som de skal arbejde systematisk og vidensbaseret med og udtænke løsninger på.

Engineering i Aalborg Zoo

Aalborg zoologiske have er i konstant udvikling med hensyn til at forbedre dyrenes forhold, så de giver dyrene de bedste muligheder for at trives og udvise naturlig og sund adfærd. En vigtig del af dette er indretningen af dyrenes anlæg, som gerne skal afspejle dyrenes naturlige miljø og give dyrene muligheden for at udvise så meget naturlig adfærd som overhovedet muligt.

Når vi skal designe nye anlæg, er der en lang række faktorer, der spiller ind. Særligt hvilket dyr der er tale om, og hvad dyrets biologi og adfærd stiller af krav til anlægget, men også faktorer vedrørende sikkerhed, publikums oplevelse af dyret, dyrepassernes dagligdag og pasning af dyret – og hvor mange penge, vi har at gøre med.

 

I løbet af uge 45 inviterer Aalborg Zoo tre 8. klasser fra Stolpedalsskolen til at deltage i designudviklingen af orangutangernes anlæg, som skal renoveres i løbet af 2021. Eleverne vil modtage undervisning, så de er i stand til at forstå de udfordringer, der kan være i forbindelse med at designe et orangutanganlæg, der tager højde for dyrenes behov samt publikums oplevelse af dyret. De skal herefter selv søge viden om orangutanger og få idéer til, hvordan det nye anlæg skal indrettes.

Eleverne skal afslutningsvist udarbejdet en model over deres anlæg. Zoologisk have stiller materiale til modellen til rådighed.

Engineering Day er en del af Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Astra, finansieret af Villum Fonden. Engineering Day foregår i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og lnsero.