LUK
SumatratigerPanthera tigris sumatrae

Udbredelse: Bjergskov, lavlandsskov og sumpområder på øen Sumatra i Indonesien.
Kropslængde: Han 2,20-2,55 m. Hun: 2,15-2,30 m.
Vægt: Han: 100-140 kg. Hun: 75-110 kg..
Kønsmoden: 3 - 5 år.
Drægtighed: Ca. 100 dage.
Antal unger: Normalt 2-4 unger.
Føde: Især hjorte og vildsvin.
Zoo-menu: Lammekølle, hest, kanin, rotter, svinehjerter (hanner 9 kg - 4 gange pr. uge, hunner 8 kg - 4 gange pr. uge), vitamin-mineralpulver.
Levetid: 12 - 20 år. I zoologiske haver op til 26 år.
Social adfærd: Lever alene. Hanner og hunner mødes kun for at parre sig.
Status: Kritisk truet. Den største trussel for tigeren er krybskytteri.  Dele fra tigre bruges til at fremstille naturmedicin, som sælges flere steder i Asien. Desuden forsvinder tigerens naturlige levesteder pga. øget befolkningstilvækst, hvor deres leveområder ryddes til f.eks. bebyggelse, landbrug, plantager eller græsningsarealer til kvæg.

Vidste du at:

  • Sumatra tigeren er verdens mindste nulevende tiger.
  • Der findes i dag 6 ud af oprindeligt 9 forskellige tigerunderarter. De 6 nulevende arter er: 1. Sibirisk tiger 2. Bengalsk tiger 3. Indokinesisk tiger 4. Sydkinesisk tiger og 5. Malaysisk tiger og 6. Sumatra tiger.
  • De 3 uddøde arter er: 1. Kaspisk tiger (panthera tigris virgata) - levede i skov og steppeområder i Afghanistan, Iran, Mongoliet, Tyrkiet og den centrale del af Rusland. Uddøde i starten af 1970’erne. 2. Java tiger (panthera tigris sondaica) - levede på den indonesiske ø, Java. Uddøde i 1980'erne. 3. Bali tiger (panthera tigris balica) - levede på den indonesiske ø, Bali. Uddøde i 1940’erne.
  • I 2012 er der mindre end 400 Sumatra tigre tilbage i naturen. Kun 1/3 af tigrenes leveområder på Sumatra er beskyttede, hvilket bl.a. betyder, at områderne ikke må ryddes til bebyggelse, landbrug og plantagebrug.